Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Aiwell leverer intelligent automatikk på vintertaket

Vannlekkasjer fra taket er et velkjent problem for mange bygningseiere. Uansett hvilken konstruksjon taket har.

Hver vinter får han mange henvendelser om hvordan man skal få vannet bort fra taket når været skifter brått fra kulde og snø til regn. Og motsatt.

Ved å bruke intelligent automatikk med riktig type sensorer, så vil en kunne løse disse problemområdene på en god måte med minimalt energibehov. Det er ifølge ham fult mulig å ha taket fritt for store vannmengder og dermed unngå vannskader.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Risiko for lekkasje på flate tak er ikke så stor som mange tror. Grunnen til at mange bygg konstrueres med flate tak er at for større bygg vil takarealet øke betydelig ved andre utforminger.

Hvis slukene er åpne og vannet dreneres som det skal, så er ikke flate tak noe problem. For større bygg er det tvert imot store besparelse på å velge flate tak, fremfor saltak, sier han.

Problemet som kan oppstå med flate tak er vanntrykket. Konstruksjonen må derfor sikre at avløp og taksluk alltid er åpne. Dette krever gode løsninger mot is, snø og temperaturendringer om vinteren. Også vår, sommer og høst er tetting på grunn av løv og smuss ganske vanlig. Hvis disse problemene ikke løses, vil vanntrykket etter hvert trenge gjennom takbelegget og forårsake betydelige skader.

Norge opplever stadig oftere ekstremvær, med mye vind og store nedbørsmengder. For å møte dette må bygningseierne ha gode rutiner og kontroll på slukene.

Taksluk med varmematte og integrert vannsensor som sitter beskyttet under takbelegg er å anbefale. Vannsensoren varsler via AC3000 dersom et sluk tettes av løv/smuss og vannstanden økes. Nivået på når alarmen skal slå inn kan reguleres. Signal kan sendes til et SD-anlegg eller via internett.

Problemet om vinteren er is som bygger seg opp rundt sluk og tilslutt forårsaker store is/snømengder på taket, som igjen hindrer smeltevann og regnvann å renne fritt til sluk. Årsak til is er varme som alltid kommer opp gjennom taksluk og danner et 0-punkt ute i snøen. Snø smelter, fuktigheten trekker seg ut i snøen og fryser til. Dette bygger seg opp ved hvert væromslag.

– Og dette problemet løser vi med varmematte sammen med denne styringen?

– Ja det gjør vi. Det er viktig å presisere at det er styringen som er nøkkel til løsning. Ikke bare varmematte. Uten styring vil problemet bare forflytte seg.

Men det er ikke bare på flate tak det er utfordringer.

Ulike takkonstruksjoner må ha sine unike løsninger for å sørge for at vann kommer seg vekk fra taket så fort som mulig. Vi har isproblematikk også på pulttak, glasstak, terrasser, garasjeanlegg osv. Og på disse må det utformes en løsning som holder over tid.

Pulttak:
Pulttak har normalt god utlufting og har således lite is-problemer. Der vi har registrert isdannelse er når renner og nedløp blir liggende i skygge og takflaten kan oppvarmes av sola, da fryser smeltevannet i nedløpene.

På oppvarmede bygg vil alltid glassflater for overlys og lignende, virke som varmekilder, og snøen smelter. Smeltevannet som produseres vil alltid fryse til is dersom det ikke ledes bort i en varm sone, eksempelvis en renne. En renne som oppvarmes ved at isolasjonen reduseres sterkt i rennebunnen, er driftsmessig en kostbar løsning fordi den tilfører energi gjennom hele fyringssesongen, rundt 5 000 timer, eksempelvis bruker AC3000 mellom 200 og 400 timer.

På mindre glassarealer sier man ofte at takkonstruksjonen skal tåle issvullen. Men issvullen demmer også opp vann, derfor kommer svært ofte de første taklekkasjer nettopp i forbindelse med gjennomføringer som overlys og lignende.

Det beste rådet han kan gi her er å montere varmekabler fra hvor smeltevannet oppstår og helt til frostfritt, for å hindre is-oppbyggelse. Sammen med Aiwell Control 3000 styringssystem og temperaturfølere, vil en ha en god teknisk løsning samtidig som energiforbruket er minimalt.

Sammenlignet med en vanlig termostatløsing som kan bruke opptil 4000 timer pr år, bruker Aiwell styring fra 100-400 timer avhengig av utstyr som velges. En betydelig besparelse.

Ved å velge riktig løsning vil en ha et velfungerende, energibesparende og sikkert system.

Aiwell AS er et målrettet firma som tilstreber å bruke minimalt med energi for å løse is- og snøproblemer som på flate tak, glasstak, og snøsmelting på bakke. Både i 1994 og i 1996 har vi mottatt Reodor-statuetter fra SND (Statens Næring og Distriktsutviklings Fond) for vårt arbeid med utvikling av Aiwell-Stjerner og Ice Control-systemet. Alle våre produkter er utviklet som OFU-kontrakter (Offentlig forskning og utvikling).
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com