Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Arve Hagen AS og Armaturjonsson AS samarbeider tett og relasjonen de har bygget opp over tid gir begge parter forutsigbarhet og trygghet i forhold til installasjoner og produkthåndtering. - Sammen blir vi sterke, sier partnerne i felleskap. Fra venstre ser vi, KAM ansvarlig Øyvind Christiansen, distriktsansvarlig Lars Erik Trønnes, i Armaturjonssons, prosjektleder Kristian Byenstuen, og daglig leder Jo Finborud i Arve Hagen AS. Arve Hagen AS sysselsetter 50 ansatte og vil omsette for rundt 100 millioner kroner i inneværende år.

Fruktbart samarbeid mellom Arve Hagen og Armaturjonsson: -Sammen blir vi sterkere!

I 2010 besluttet Arve Hagen AS å endre strategi i forhold til sine samarbeidspartnere, og knyttet et nært forhold til Armaturjonsson. I dag kan bedriften  slå fast at det var et svært vellykket trekk.

– Før den tid samhandlet vi på annen måte, med et mer fragmentert forhold til våre samarbeidspartnere. Vi ønsket å endre strategi, og gjennomførte en intern prosess på valg av leverandører. Utgangspunktet var å satse på langsiktige relasjoner med noen utvalgte leverandører, forteller Arve Hagens daglige leder  Jo Finborud.

I 2011 ble beslutningene effektuert, og siden har de ikke sett noen grunn til å endre strategi, kun utviklet samarbeidet ytterligere.

– Nei, hvorfor skal vi endre noe som fungerer godt, spør Finborud retorisk.

– Vi fikk uoppfordret applaus fra våre rørleggere da vi besluttet å gå tilbake til Sanipex rørsystemer fra Armaturjonsson. Det er vel den beste bekreftelsen på at det var et fornuftig valg.  Selv om det fantes rimeligere alternativer, kom de definitivt best ut i forhold til totalvurderingen.

Godt forhold til Armaturjonsson
Armaturjonsson er i dag involvert i mye av det Arve Hagen driver med, og alle ansatte er som regel i kontakt med Armaturjonsson og produktene deres på ett eller annet vis i løpet av arbeidsdagen.

– Det sier seg selv at de er en viktig aktør for oss. Og de leverer jo ikke bare varer, de utfører også mange tekniske tjenester for oss – eksempelvis å kvalitetssikre golvvarmeanlegg. De har også en teknisk service som vi setter pris på og som vi gjerne benytter oss av. Som en stor og lojal kunde, forventer vi oss å bli sett og hørt og føle en viss prioritet. Det innfrir Armaturjonsson til fulle.

KAM ansvarlig Øyvind Christiansen og distriktsansvarlig Lars Erik Trønnes, i Armaturjonssons, repliserer at prosjektlederne hos Hagen er svært disiplinerte og nøyaktige.
– Det underlaget vi får er veldig godt gjennomarbeidet, som gjør arbeidet enkelt og raskt for oss, sier de.

Vinn-vinn-situasjon
Det tette og gode samarbeidet mellom partene er en situasjon begge vinner på, selv om Arve Hagen fysisk og rent økonomisk kjøper varene gjennom Brødrene Dahl.

– BD er logistikkpartneren vår, og vi har valgt å handle kun gjennom dem. Men all informasjon, nyheter, opplæring, support etc., har vi direkte med Armaturjonsson, påpeker Jo.

– Nettopp den gode relasjonen gjør det lettere å løse saker som måtte dukke opp. Om vi eksempelvis kan dokumentere at det er feil på et produkt, løser det seg på en veldig god og smidig måte både overfor oss og vår felles kunde.

Han legger samtidig til at det har vært ekstremt få reklamasjonssaker i forhold til alle varene med opprinnelse hos Armaturjonsson som handles inn hos Arve Hagen og søsterselskapene Ramsøy og Gjøvik Varme og Sanitær.

– I løpet av disse åtte årene kan vi nesten telle på én hånd de sakene som er verdt å nevne. Det har stort sett handlet om enkle saker knyttet til fabrikasjonsfeil som det er lett å rydde opp i.

Saken fortsetter under bildet:

Her har vi baderomsteamet til Arve Hagen som er egne ansatte flisleggere, tømrere, rørleggere og prosjektledere.

Arve Hagen satser store ressurser på kompetanse, og alle rørleggere har svennebrev eller mesterbrev.

Også Armaturjonsson bidrar med kompetanseoverføring ved behov, gjerne knyttet opp mot nye produkter og nyansettelser.

–  Skal du opprettholde konkurransekraften din, så må du også endre og fornye deg jevnlig, som vi i  Arve Hagen er veldig bevisste på både gjennom intern og ekstern skolering. Kompetansehevingen er ivaretatt på beste måte, konkluderer han.

Viktig for effektiviteten
Høy effektivitet er avgjørende for å kunne drive lønnsomt. Det får Arne Hagen gjennom samspillet med Armaturjonsson og Brødrene Dahl.

– Det handler først og fremst om effektivitet knyttet til monteringstid. Armaturjonsson sørger for solide produkter med høy kvalitet, som er enkle å montere og vi kan bruke det samme verktøyet og de samme systemene for hele sortimentet. Det vil si at hver rørlegger hos oss har ett sett med verktøy som kan brukes på alt.

– Ved at vi har brukt de samme produktene og den samme leverandøren i mange år, har våre ansatte høy, gjennomgående kompetanse på det vi utfører. Det skaper trygghet i det daglige arbeidet og fører til at monteringstiden går ned, fordi den enkelte blir mer effektiv.

Jo trekker også frem Brødrene Dahl som en svært viktig logistikkpartner. Alle våre baser kan bestille varer rett fra Brødrene Dahl, hvor 93 prosent er elektronisk bestilling, som  gjør det enkelt i forhold til kvalitetsdokumentasjon, KS osv.

– Alt handler om systematisk og strukturert gjennomføring, som alle samarbeidspartnerne er blitt svært gode på. Vi er selvsagt opptatt av at pris og betingelser skal være riktig, men vel så viktig er alt det andre som inngår i et slikt samarbeide.

Store på vannbåren varme
Arve Hagen solgt mange bergvarmepumper de siste årene, men

det er et marked som er i ferd med å flate ut i forhold til fyringsforbudet av fossilt brennstoff fra 2020.  Derimot er byggeprosjekter knyttet til fjernvarme i regionen stabilt høy, og som representerer en vesentlig verdiskapning for bedriften.

– Alle bygg over 500 kvadratmeter er pålagt å benytte fjernvarme. Det har ført til at veldig mange av våre prosjekter er basert på vannbåren varme, som gjør oss til en stor kunde hos Armaturjonsson. For oss er denne dreiningen en stor fordel i forhold til eneboliger kun med sanitærinstallasjoner, og har vært en viktig bidragsyter til veksten.

Bedriften blir i dag sett på som eksperter på vannbåren varme, et renommé som stadig tiltrekker seg nye kunder.

Rekrutterer blant sine egne
Arve Hagen har lenge hatt en strategi hvor bedriften stort sett har avlet egne ansatte i bas- og prosjektlederrollen. Det vil si at alle prosjektlederne her er i utgangspunktet rørlegger/rørleggermester og eventuelt tatt ingeniørutdannelse ved siden av full jobb.

Prosjektleder Kristian Byenstuen er et godt eksempel på Arve Hagens filosofi i praksis. Han startet her som lærling i 2007, tok svennebrev som 23-åring og prosjektleder i en alder av 25 år. Parallelt med jobben, satte han seg på skolebenken og fullførte i våres et fireårig ingeniørstudium på fagskolen.

– Jeg bestemte meg tidlig for å benytte meg av de utviklingsmulighetene som finnes i bedriften. Jeg føler jeg er der jeg bør være rent faglig på den teknisk siden nå, men det er nok ikke umulig at jeg skolerer meg innen ledelse. Det er en naturlig vei videre, men det blir som sagt ikke med det første.

Produktkatalogen
Kristian er ofte i kontakt med Armaturjonssons produkter og tjenester i sitt daglige arbeid, og sier det bidrar til en uproblematisk og effektiv arbeidshverdag.

– Alt fungerer bra. Produktene holder høy kvalitet og responstiden er kort, samt at vi får god support og tett oppfølging.  Jeg har jo alltid jobbet med Armaturjonsson sine produkter, og vet ikke bedre, sier han og ler.

Han trekker også fram produktkatalogen som et viktig verktøy i det daglige, både den digitale og den fysiske versjonen.

– Katalogen er veldig oversiktelig med bilder og påførte dimensjoner, slik at jeg slipper å bruke mye tid på finne fram til de produktene jeg har behov for, sier den ambisiøse prosjektlederen

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com