Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Rapporten fra Erichsen & Horgen konkluderer blant annet slik: «Klimagassberegningene tyder på at det er vesentlig lavere klimagassutslipp for Blue pipe og Green pipe, sammenlignet med konvensjonelle rørkvaliteter i metall.» Foto Økern portal.

Armaturjonsson: Erichsen & Horgen analyserte klimagassutslippene fra ulike rørsystemer i prosjektet Økern Portal: Plastrør kommer bedre ut enn metallrør

Rådgivende ingeniør Erichsen & Horgen har analysert aktuelle rørkvaliteter i prosjektet Økern Portal og sammenlignet miljøpåvirkningen fra stålrør, kobberrør, alupex og Aquatherm plastrør. Konklusjonen i rapporten gir ingen tvil: Plastrør kommer langt bedre ut enn metallrør!

Det er Armaturjonsson som har bestilt rapporten på bakgrunn av artikkelen «Etterlyser miljøfokus på tekniske installasjoner». Her blir det hevdet at det er lite miljøfokus på VVS-installasjoner, og at det finnes svært få miljødeklarasjoner for produkter innenfor VVS.

– Siden vi har mye slik dokumentasjon, ønsket vi å belyse disse påstandene fra en ekstern og uavhengig aktør, forteller Thorn Fredrik Hemsen, teknisk sjef i Armaturjonsson. Selskapet har 50 års erfaring fra den norsk byggebransjen, og er ledende når det gjelder å tilpasse produktene til skjerpede krav og regelverk.

Økern Portal
Vi kontakten Erichsen & Horgen, med bakgrunn i deres artikkel om manglende miljødokumentasjon, og utfallet av dette møte ble at vi ble enige om at det skulle lages en rapport for å kartlegge miljøavtrykket fra ulike rørsystemer for Økern Portal – et kombinert hotell, kontor- og næringsbygg på totalt 81.000 kvm med planlagt ferdigstillelse i 2021.

– Erichsen & Horgen AS er rådgivende ingeniør for VVS-leveransen i prosjektet og har med det oversikt over de tekniske systemene og BIM-modellen. Derfor var de en naturlig samarbeidspartner for denne analysen, forteller Hemsen.

– Vi hadde allerede dokumentasjon på rørleveransen for Økern Portal. Vi visste hvilke masser som skulle brukes og hadde EPD’er for materialene. Erichsen & Horgen kunne da berike sine modeller med disse verdiene.

Erichsen & Horgen hadde prosjektert bygget med stålrør med rustfri/syrefaste kvaliteter, men rørleggeren hadde bestemt å bruke plastrør i oppføringen. Da hadde man både det som var prosjekter og det som faktisk ble brukt. I tillegg kunne de også se på alle områder hvor det kunne ha blitt brukt plast i stedet for stål for å kartlegge mulige besparelser.

Store besparelser
Rapporten konkluderer med at potensiell besparelse i klimagassutslipp i dette prosjektet er beregnet til 65 prosent dersom Aquatherm sine rør hadde vært benyttet i alle applikasjoner hvor disse er egnet. Basert på rørene som ble brukt i prosjektet ble den konkrete besparelsen på 17 prosent, tilsvarende 223 tonn CO2-ekvivalenter.

Videre kan vi lese:

«Differansen er størst for kontor og næringslokalene hvor reduksjonen er på 49 %, sammenlignet med om det hadde vært valgt konvensjonelle rørkvaliteter i metall. For energisentral og kulvert er besparelsen på 8 %. Hovedårsaken til dette er at blue og green pipe i størst grad er valgt for små dimensjoner i etasjene. Potensielt kunne det i prosjektet vært spart 847 tonn CO2-ekvivalenter, sammenlignet med bruk av konvensjonelle rørkvaliteter. Besparelsen tilsvarer et utslippskutt på 65 % og forutsetter at blue pipe og green pipe velges for alle anleggsdeler hvor leverandøren oppgir at de er egnet.»

Ifølge rapporten utgjør klimagassutslippene for kjølerør den desidert største andelen av totalen, og følgelig også det største potensialet for besparelser i klimagassutslipp. For konvensjonelle rørkvaliteter utgjør kjøling 88 % av utslippene. Hovedårsakene til dette er at det er valgt lokal kjøling i leietakerarealene og at lav temperaturdifferanse medfører store rørdimensjoner. For Økern Portal og andre prosjekter med lignende kjøleløsninger vil det derfor være et spesielt effektivt miljøtiltak å velge rørkvaliteter med lave klimagassutslipp for komfortkjøling.»

Sterkt miljøfokus
Armaturjonsson har lenge hatt fokus på miljøaspektet og HMS ved bruk av rørsystemene fra Aquatherm, og denne rapporten bekrefter det de lenge har solgt inn av argumenter til bransjen. Alle har imidlertid ikke vært lutter øre.

– Dessverre har ikke livsløpsanalyser fått mye oppmerksomhet siden pris har vært det viktigste. Levetiden på rørsystemene er ikke blitt prioritert, men det er nettopp det som er fordelen med plastrør.

Selskapet har levert miljødokumentasjon på produktene i mange år, og Hemsen mener Boligprodusentene skjærer alle over en kam når de hevder at rørbransjen henger etter.

– Boligprodusentene har uttalt at dersom en rørlegger tilbyr et rørsystem uten EPD (Environmental Product Declaration), får han ikke levere til Boligprodusentenes prosjekter, minner han om.

Livsløpsanalyser er en metodikk for å systematisk vurdere alle prosesser som følger et produkt fra utvinning av råstoffer til avhending av avfall. Slike analyser kan vurdere ulike typer miljøpåvirkning, men brukes typisk til å vurdere klimagassutslippene for et produkt gjennom livsløpet.

– Vi har rørsystemer som kan demonteres og brukes på nytt, men siden bransjen foreløpig ikke bryr seg om dette, har vi dessverre ikke fått uttelling for det. Om et rørsystem brukes normalt i 10 år, er det fortsatt over 50 år igjen av levetiden.

Hemsen er sikker på at bransjen vil bry seg mer om sirkulærøkonomi i årene som kommer, og at de da kan få igjen investeringer i slike systemer.

Flere fordeler med plastrør
Hemsen forteller at rapporten allerede har skapt interesse og fått god respons i markedet.

– Selv om VVS-bransjen er konservativ og det tar tid å gjøre endringer, vet vi at rørsystemene som er analysert i rapporten har hatt en veldig god utvikling i markedet. Dette ser vi blant annet på interessen for kursene som vi nå holder nesten daglig.

Han er likevel spent på hvordan resultatene i rapporten vil påvirke fremtidige prosjekter, og håper at også prosjekterende og byggherrer vil forstå at plastrør både er miljøvennlige, men at de også har andre fordeler.

– Det gir store tidsbesparelser ute i produksjon. Om du sammenligner vekt per meter rør, ser du at plastrør veier i gjennomsnitt en tredjedel av et stålrør. Når man snakker om 6 meter lange rør så har det mye å si ute i produksjon. Og redusert tidsbruk er penger spart!

Kommer bransjen til gode
Rapporten viser hvor stor andel av klimagassutslippene som kommer fra tekniske systemer, noe hele bransjen vil kunne dra nytte av.

– Vi ønsker å belyse bærekraftig og fremtidsrettede VVS-tekniske anlegg. Det er naturligvis mange aktører som må bidra for å gjøre byggenæringen mer bærekraftig, og vi mener denne rapporten belyser tematikken veldig godt.

– Mange sier at de blir tilbudt de sammen tekniske anleggene man fikk for 20 år siden. Da er det på tide at alle forstår at det finnes nye og bedre løsninger både med tanke på produksjonstiden, levetid og ikke  minst klimagassutslippene, konkluderer han.

Hele rapporten kan du lese her!

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com