Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Eiendomsfag: Stor interesse for lederutdannelse rettet mot driftsledere og teknisk personell

Senter for Eiendomsfag tilbyr modulbasert etterutdannelse og bransjesertifikat for driftsledelse og bestillerkompetanse

Behovet for etterutdannelse i byggenæringen øker. Digitaliseringen, krav til energieffektivitet og stadig mer komplekse tekniske løsninger gjør at bestiller- og driftskompetanse er et konkurransefortrinn. Nå tilbyr Senter for Eiendomsfag et skreddersydd deltidsstudium for deg som ønsker en oppdatering på myndighetskrav, verktøy, teknologi og avtaleverk for eiendomsdrift.

Programdirektør Even Leira.

– Vi har levert et faglig undervisningstilbud for eiendomsforvaltere, eiendomsutviklere og utleiere i over 20 år, men så allikevel et behov for strukturerte læringsaktiviteter innen praktisk ledelse for disse rollene. Selv med etablerte fagtilbud og bransjestudier for eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning og utleie, manglet det en tilsvarende studie for driftsledelse. Dette var bakgrunnen for at vi opprettet et eget bransjesertifikat innen driftslederfaget. Vi vet at samme kompetanse i alle ledd i eiendomsbransjen er viktig for å kunne samhandle på en god måte, sier Even Stenvaag Leira, programdirektør i Senter for Eiendomsfag.

– Rollen som driftsansvarlig krever bred kompetanse og favner mange ulike fag, noe som fører til at det kan være utfordrende å se helheten. Derfor har vi også et samarbeid med flere aktører som gir ytterligere fagspesifikk fordypning, sier han.

Kurset er rettet mot tekniske sjefer, driftssjefer, driftsansvarlige, miljøsjefer, vaktmestere og andre ressurser som administrerer, leder eller jobber operativt med drift av bygg og eiendom.

Les mer om kurset her

Samler ekspertise fra hele eiendomsbransjen

Dette er andre året Eiendomsfag samler ekspertise fra en rekke store norske eiendomsforvaltere, eiendomsutviklere og tekniske leverandører for å gi en oppdatering på driftsfaget. Årets foredragsholdere kommer blant annet fra Aase, Entra, Thon, Kruse Smith, ÅF Advansia, Cowi, Malling, Mustad, Multiconsult, Avantor, GK, Caverion, BAHR, NMBU, ENOVA, Standard Norge, Systemair, Cirius, GAP IT, Integra, Digiplex, Imerso, Somfy, Energy Control, I4 Technology, 6CTS og andre innovative aktører.

– Studiet er en lederutdanning rettet mot private eiendomsforvaltere og offentlig sektor. Vi løfter frem kompetansen som er viktig for bestillere, men også for driftsteknikere og miljøsjefer. Vi har en bred tilnærming og ser både på hva som skjer innen bærekraftig utvikling og det siste som kan leveres av tekniske anlegg. Vi snakker derfor mye om bærekraftig eiendomsdrift og jobber med ulike caser fra bransjen, sier Leira.

Han peker på at driften utgjør en stor andel av kostnadene for en eiendom og at analyser viser at driftsbudsjettet for en driftsansvarlig kan utgjøre mellom 12 og 50 millioner kroner årlig. Han mener at enkle midler kan gi store besparelser og at bestillerkompetanse er avgjørende.

– Vi ser på drift fra eiendomsbransjens perspektiv og løfter det tekniske opp på et overordnet plan. Over 40 forelesere sammenfatter erfaringer fra de tekniske fagene med bestillerkompetanse som et overordnet tema, sier han.

Må ta eierskap i det faglige

Han forteller at leverandørene har mange gode løsninger, men at de som jobber med drift kan bli en flaskehals i gjennomføringen. selv om de kan gi store besparelser. Han mener derfor at kompetanse innen dokumentering og argumentering gir en kortere vei til verdiskapende investeringer.

– Vi ser både på lovverket og mulighetene innen teknikk og digitalisering. Dette handler blant annet om overgangen fra prosjekt til drift, hvor mange i eiendomsbransjen har utfordringer. Eiendomsbransjen må ta en større rolle med tanke på å eie denne prosessen. Dette skaper et behov for økt kompetanse i ledelsen og kunnskap om alt fra brannsikkerhet til energieffektivitet. Dette er en rolle som krever en overordnet og faglig kompetent person. Deltakerne vil derfor lærer mer om ulike komponenter for en overordnet strategi for drift.

– Digitalisering er også gjennomgående berørt i alle moduler. Vi ser at når driftsansvarlige har den samme kunnskapen og forståelsen som teknisk sjef, er det lettere å nå et felles mål. Dette gjelder både budsjettering og bruk av nye teknisk løsninger. Det viktigste er at avgjørelsene som tas er faktabasert, og ikke basert på antagelser og personlige meninger, sier Leira.

Økende krav fra leietakere

Han forteller at de som drifter bygg og eiendom er bedriftens ansikt utad og er førstelinjen mot stadig mer bevisste kunder.

– Hele bransjen ser nå en endring av kravene fra leietakere. Bygget som leies er en del av bedriftens miljøprofil og leietaker etterspør i større grad løsninger som oppnår miljøkravene de har i sin egen bedrift. Også leietakerne har fått økt bestillerkompetanse og det er viktig for driftsansvarlig at de forstår det kunden etterspør. Det krever at man er oppdatert i markedet på hva som finnes av mulige løsninger. Kurset er en unik mulighet til å øke markedsverdien på eiendom gjennom en mer miljøvennlig drift. Vi ser i tillegg på muligheter og begrensinger for å oppgradere eldre bygg slik at de blir mer attraktive for nye leietaker, sier Leira.

Deler erfaringer fra hele bransjen

Leira har jobbet i bransjen i mange år og har hentet innspill og erfaringer fra både bestillere og leverandører i utformingen av kurset.

– Hele verdikjeden har kommet med innspill om hvordan bransjen kan forbedre de ulike prosessene. Sammen ser vi blant annet på erfaringer fra offentlig anskaffelser og hvordan enkle grep kan gir store besparelser.

– Totalt sett vil kurset gjøre deltakerne bedre rustet og tryggere på å iverksette tiltak, gjøre analyser, dokumentere og å utvikle gode driftsplaner. Erfaringer fra fjorårets kurs er at deltakerne tar med seg kompetanse som er med på å skape økt verdiskapning ute i bedriften. I tillegg er dette en unik mulighet til å sparre med likesinnede, og å få tilgang på et kompetent nettverk, avslutter Leira.

Les mer om kurset her

Senter for eiendomsfag er en privateid undervisningsvirksomhet – stiftet i 1997 – med formål om å bidra til profesjonaliseringen av eiendomsyrker for privat, offentlig og ideell sektor. Senteret tilbyr bransjeutdanning i form av kompetansegivende etterutdanning innen eiendomsfaglige emner, hvor vi henter lærekrefter fra de beste kunnskapsmiljøene innen eiendom, arealplan, byggteknikk, finans og juss.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com