- Ja, over 100.000 kroner kan du spare på å følge FBIs råd. Du skal slettes ikke lime fliser eller male dørkarmer. Nei, det eneste du må gjøre selv er å innhente flere anbud fra 6-7 ulike fagfolk/firmaer, velge de rimeligste, kvalitetssikre disse, dvs. sjekke sertifiseringer og referanser, inngå skriftlige avtaler med dem, sørge for at kravene til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) blir tatt inn i avtalene, administrere håndverkerne og helst ansette en takstmann som kan bistå deg i kontrollen med utførelsen av og sluttkvaliteten på arbeidet. Samt sørge for at det blir overlevert dokumentasjon, kvitteringer og annet som smaker av garantiløfter, i tilfelle det kan bli nødvendig å ha det i en tvist med en eller flere av håndverkerne.

Tar du denne administrasjonsjobben selv, slipper du" å bli lurt for et unødig stort, skjult påslag, heter det i en melding fra Fagrådet for våtrom.

Daglig leder av Fagrådet for våtrom (FFV) Lars Gulbrandsen, er mildt sagt oppgitt over at et så toneangivende forbrukerprogram som FBI kan gi slike råd.

- Og i tillegg til krevende egeninnsats, så gjelder det å ha litt flaks da. Slik at det ikke viser seg at det for eksempel er et hull i membranen om et par år. Som membranleggeren ikke vil ta skylden for, fordi det antagelig var flisleggeren din som lagde hullet. Vi arbeider for at forbrukerne skal oppnå varige drømmebad, og ikke ende opp med marerittbad om noen år. Etter vår erfaring er forbrukeren best sikret både økonomisk og praktisk, når de overlater hele jobben til en av våre 700 Godkjente våtromsbedrifter. Det er bare disse bedriftene som har dokumentert kompetanse til å kunne tilby kunden en egen avtale der det kontraktfestes at Byggebransjens våtromnorm(BVN) blir fulgt.

- Om det er "dyrt" å betale 20-30% på toppen av materiale og arbeidskostnader for å sikre seg en slik kontrakt gjennom en avtale med en Godkjent våtromsbedrift, er meget tvilsomt. For det første er det en meget tidkrevende jobb å organisere og administrere hele jobben selv. For det andre krever det fagkunnskap vanlige forbrukere ikke har. For det tredje ender man opp med et bad der ansvarsforholdene er innfløkte om noe skulle gå galt. Ved ferdigstillelsen av badet bygget av en Godkjent våtromsbedrift får kunden overlevert full dokumentasjon som viser at det bare er godkjente produkter som er benyttet, og at arbeidet er utført av sertifiserte fagfolk. Verdien av dette dokumentet kan neppe overvurderes enten boligen skal selges eller det skal reklameres på noe likevel. Enten boligen er solgt eller ei, sier Lars Gulbrandsen.

- Selv om vi ser bort fra alt merarbeid og stress for kunden knyttet til å gjøre jobben selv, så blir det "sparte" beløpet fort småpenger dersom det hele må gjøres på nytt, etter kostnader til rettstvister osv. De Godkjente våtromsbedriftene som vi anbefaler forbrukerne å kontakte for sammenlignende anbud, referansesjekk og kontraktsinngåelse om bruk av BVN, finnes på www.ffv.no.