Storøykilen kvartal 2 består av 64 leiligheter fordelt på tre leilighetsbygg med underliggende parkeringskjeller. AF er godt i gang med første kvartalet, og boligene har tilsvarende god standard og gjennomtenkte materialvalg, og ligger i umiddelbar nærhet til Nansenparken og Oksenøya på Fornebu. Boligene skal bygges etter høye miljøkrav og miljøsertifiseres BREEAM Very good.

Prosjektet vil gjennomføres som totalentreprise og har en verdi på MNOK 274 eks. mva. Etter planen skal byggingen starte i april 2022 med forventet ferdigstillelse i 2. kvartal 2024.
- Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med OBOS på Fornebu, og til å bygge et flott bomiljø nær sjøen. Prosjektet har høye miljøkrav, og sammen har vi jobbet godt med miljøsmarte løsninger for å skape gode leiligheter, innbydende gårdsrom og et hyggelig torg, sier Tormod Solberg, konserndirektør bygg i AF Gruppen