Artur Østerholt skal videreutvikle seg som drift- og vedlikeholdsleder / prosjektleder i FLOW Bredesen VVS.

- Vi er særdeles glade og fornøyde med å få Artur med på laget og ønsker han hjertelig velkommen i FLOW Bredesen gjengen, sier daglig leder Børge N. Johansen.

Johansen er helt sikker på at Artur fremover kan videreføre sin kunnskap og kompetanse fra BAS rollen internt i FLOW Bredesen VVS.

Østerholt er nå i full gang med FLOW Groups 30-dagers on-boarding program, hvor han gleder seg til å komme inn i sin nye stilling og hverdag som FLOW-leder.   

- Vi ønsker Artur hjertelig velkommen til FLOW Group, og lykke til med sin nye hverdag, sier Johansen avslutningsvis.