Her er de to nye ressursene som kom på plass i begynnelsen av september:

Tor Strand Jacobsen (53) tiltrer stillingen som «Markedssjef NOBB-VAVVS». Tor har bakgrunn fra selskaper som Pipelife, Ahlsell, Hansgrohe og V&B Gustavsberg og vil tilføre forståelse og kjennskap til VA- og VVS bransjen. Han vil ha en operativ rolle internt og eksternt med fokus på våre kunder og samarbeidspartnere som en synlig og tilgjengelig kontaktperson.

Kjennskap til bransjen viktig
Adm. dir. Øyvind Skarholt, påpeker at Byggtjeneste har jobbet sammen med aktørene i VA- og VVS-bransjene for å etablere arenaer for samhandling og struktur. 

- For å løfte dette videre og utvikle løsninger trenger vi en ressurs som kjenner disse bransjene fra innsiden. Med Tor Strand Jakobsen med på laget får vi en som kjenner disse fra både grossist og fra leverandørsiden, sier Skarholt.

Joakim Larsen (38) tiltrer stillingen som «Fagsjef miljø». Joakim kommer fra rollen som fagansvarlig miljø i OBOS Prosjekt. I tillegg til å ha ansvar for utarbeidelse og implementering av miljøtiltak har han bred erfaring som energi- og klimarådgiver. Joakim skal fortsette arbeidet med å utvikle miljødata og bygge ECOproduct-databasen som begge er essensielle for å hjelpe BAE-bransjen i det grønne skiftet.

Kompetanseløft
På miljøområdet lanserte Byggtjeneste i vår «NOBB Miljødata» som opplever stor interesse og pågang fra både leverandører og brukere. 
- For å kunne imøtekomme kunder og brukere av miljødata er det viktig at vi har ressurser hos oss som er faglig kompetente», sier Skarholt.

- Med sin solide kompetanse og erfaring vil Joakim gi våre kunder tryggheten for at de gjør rette valg.

Begge de to som nå kommer inn har i tillegg de personlige egenskapene som vi er ute etter for løfte både oss og næringen videre, avslutter Skarholt.