For 90 år til tross; det er en svært viril og framoverlent 90-åring vi omtaler. OSO Hotwater er markedsleder i Norge med god margin og desidert den største aktøren i Europa målt i antall rustfrie varmtvannstanker. 

- Men vi er samtidig minst på eierskap. Samtlige av våre konkurrentene er eid av storkapital i form av fond eller store konserner.  Multimilliardselskaper det egentlig ikke skulle være mulig å konkurrere mot. Spør du meg, er dette en norsk industribragd av dimensjoner. De aller fleste tilsvarende produksjonsbedrifter er solgt ut eller flagget ut for lengst. OSO Hotwater går imidlertid mot strømmen, og har lykkes svært godt med det. Det sier ikke så rent lite om eierskap, kultur og pasjon for jobben gjennom generasjoner, sier Magnussen.

Har hold i ordene
Det er ingen tvil om at han har hold i sine ord. Selskapet kan vise til 20-30 prosent vekst årlig de siste årene. I løpet av de siste fire årene har konsernet nesten doblet omsetningen. De tre siste årene har de vokst med rundt 70 ansatte, de fleste i Norge. Totalt i konsernet, er de nå 220 ansatte og produserer 1000 beredere i døgnet. 

OSO har hatt tilholdssted ved Drammenselva i Hokksund siden 1964, og har gjennom årenes løp utvidet og bygd på hele 22 ganger. Nå er de i gang med det 23. byggetrinnet, og øker antall kvadratmeter i fabrikken med cirka 3000 til totalt 20 000 på en flate. 

Vokser kontrollert
- Det er en krevende øvelse å vokse så raskt, samtidig som vi har tatt steget fra å være en produksjonsbedrift til en teknologibedrift. Derfor har vi hatt – og har - veldig fokus på å bygge og konsolidere organisasjonen innen salg og administrasjon parallelt. Vi er nå inne i seks ulike segmenter; elektriske boligprodukter, indirekte boligprodukter, storberedere, maritime produkter, energistyringssystemer og mekanisk industri, og har bygd forretningsplaner og egne salgsorganisasjoner for hvert segment. 

OSO har en strategiutvikling i et 12-måneders løp som hele tiden rulleres. Alle avdelinger får være med å beskrive egne målsettinger, men som samtidig tilpasses selskapets overordnede strategiplan. 

- Det er nok litt atypisk og ikke minst uvant for noen at alle får være med og formulere egne mål, men det er slikt som bidrar til å skape eierskap i egen arbeidsplass, påpeker Magnussen. 

Store markeder
Med snart åtte milliarder mennesker på denne kloden som alle har behov for varmt vann, forteller det alt om hvilke potensial vi snakker om for beredere i et globalt perspektiv. OSO har da også for lengst erobret markeder utenfor de norske landegrensene, og inntar stadig nye. 

- Vi etablerte eksportvirksomheten i 1991 og startet internasjonalt salg. I 1993 etablerte vi OSO Hotwater UK og revolusjonerte det engelske beredermarkedet. 

- Siden har vi også etablert to fabrikker i Sverige; en med maskinering og mekaniske tjenester og en stortankproduksjon beregnet på industri under merkevaren OneTank. Vi har også etablert en salgsorganisasjon i Sverige og Finland og skal bygge oss ytterligere og gradvis opp i de landene. I tillegg bygger vi distribusjon globalt via en dedikert eksportorganisasjon som driver salgs- og forretningsutvikling. 

Spesielt i Europa er det det grønne skiftet som dominerer, med fokus på å spare energi. I tillegg er varmepumpebransjen på full fart til å få enda sterke fotfeste i Europa, som også gir masse markedsmuligheter. 

Har lyttet til bransjen
Topplederen understreker samtidig at det er det norske markedet som er fundamentet og har størst fokus, og at det er her den største verdiskapningen skjer. Selskapet styrker seg nå ytterligere både på salg og teknisk salg i alle regioner, og har en klar strategi rundt intern kompetanseheving. Med over 300 ulike modeller i porteføljen og kontinuerlig fokus på produkt- og systemutvikling, forstår vi at det krever jevnlig påfyll.

En viktig årsak til veksten, er at selskapet hele tiden har lyttet til bransjen og vært i forkant av behovene. Magnussen trekker fram OSO Charge, som rulles ut i markedet i disse dager, som et godt eksempel på akkurat det. Et styringssystem som gjør berederne smarte, som gir både muligheter til å redusere strømregningen og avlaste nettet. 

- Det er det samme mindsettet i Norge som i de øvrige markedene vi befinner oss i; alle ønsker lengst mulig levetid og mest mulig energieffektivitet på produktene. Derfor kan vi være trygge på at de produktene som etterspørres i det norske markedet også vil være en suksess ellers i verden. Eksporten er et resultat av det som skjer i Norge. Eksempelvis har de rustfrie berederne som vi har solgt veldig mye av i Norge, satt standarden for resten av Europa. 

Også det totale klimaavtrykket på produktet – helt fra innkjøpsrutiner, produksjon og gjennom hele produktets levetid -, er stadig mer etterspurt av kundene. Et område som for lengst har blitt en del av OSOs DNA.  

- Ja, det gjennomsyrer alt vi gjør, og vi måler oss selv kontinuerlig innenfor strenge klimakrav uten at vi flagger det høyt til en hver tid, sier han. 

Et marked i stor endring
- Hvor står OSO i et VVS-marked hvor synlige produkter i stadig større omfang omsettes gjennom netthandel? 

- Det har jo tradisjonelt vært rørleggeren som har bestemt hvilke produkter forbrukeren ender opp med, men som nå trues av at salgsarbeidet i stadig større grad har blitt digitalisert. Nå flommer det over av produkter i nettbutikker – inkludert merkevarer. Et terreng som foreløpig er vanskelig å sondere.  Dette vil nok drive fram mye endring i årene framover i mange bransjer. Vi er imidlertid ikke veldig utsatt, fordi en bereder uansett krever en fagmann. Vi er bransjelojale mot grossister, kjeder og rørleggere og har bra markedstilgang gjennom disse kanalene. Det vil vi også fortsette med! 

- Og i forhold til generelle leveringsutfordringer og prisøkninger på råvarer? 

- Vi har selvsagt heller ikke unngått den sterke kostnadsøkningen på råvarer, eksempelvis gikk prisen på nikkel opp 250 prosent på én dag i februar i år, etter Russlands invasjon av Ukraina. Heldigvis har vi opparbeidet en god buffer etter en periode med god lønnsomhet, slik at vi har klart å unngå å måtte ta inn hele prisøkningen i markedet. Vi ønsker å ta det gradvis og har valgt å ta et resultattap en periode for å sikre kundenes forutsigbarhet.

- Når det gjelder materialtilgangen, har vi vært bevisste på å knytte til oss solide leverandører. Men den største årsaken til at vi har kunnet holde hjulene i gang under pandemien og pågående globale utfordringer, er at vi i stadig større grad har insourcet deleproduksjonen. Det gir oss full kontroll på produksjonen uten å være prisgitt situasjonene i andre land. 

- Hvordan markeres 90-årsjubileet? 

- Alle våre 220 ansatte i konsernet inviteres til jubileringsmarkering på Kleivstua Hotell i september. Det blir en uformell, men hyggelig sammenkomst hvor man skal ha det sosialt og hyggelig. 

Han nøler ikke med å trekke fram de ansatte - humankapitalen – som den aller største årsaken til selskapets eventyrlige reise.  Mange av de ansatte har vært med gjennom flere tiår og mang en rekke er rekruttert internt. Magnussen er selv et bevis på nettopp det. Han startet i bedriften som kvalitetssjef i 2008, ble fabrikksjef to år senere og fikk tittelen operasjonssjef i 2012. I 2018 inntok han sjefsstolen som administrerende direktør, og har således vært en sentral del av den enorme veksten og utviklingen for konsernet. 

- Her er vi som en stor familie, hvor hver enkelt skal bli sett og føle seg verdifull. Det bidrar til stor lojalitet og eierskap til egen arbeidsplass. At vi har et totalt sykefravær på rett over tre prosent som er halvparten av gjennomsnittet for industri, viser at vi gjør mye riktig. Det gjør meg også sikker på at vi skal sette nye rekorder og feire enda flere jubileer i framtiden!  

Historiske milepæler: 
1932 — OSO grunnlegges av Reidar Frölich Braathen ved Akerselva i Oslo
1939 — 100 ansatte har sitt daglige virke ved Oslo sveisebedrift
1940 — Norge okkuperes av Tyskland og fabrikken ligger brakk
1940 — Braathen familien flytter til gården i Eggedal og produserer landbruksmaskiner
1945 — Gjenoppbyggingen av OSO starter etter okkupasjonens slutt
1950 — Markedsleder innen varmtvannsberedere i Norge
1955 — Bedriften har behov for mer plass – produksjonen flyttes til Geithus
1956 — 2. generasjon trer inn i bedriften og tar etter hvert over daglig drift
1964 — Dagens OSO fabrikk etableres ved Drammenselva
1968 — Europas første serieproduserte rustfrie bereder lages hos OSO
1985 — Bereder nr. 1 million produseres på OSO Hokksund
1990 — 100 millioner NOK i omsetning
1991 — OSO eksportvirksomhet etableres og salget starter internasjonalt
1993 — OSO Hotwater UK etableres og revolusjonerer det engelske beredermarkedet
1998 — 25 millioner NOK investering i kompetanse og arbeidsplasser i Norge
2000 — 200 millioner NOK i omsetning
2002 — 1 000 m2 kurs- og kompetansesenter for fremtidens fagfolk bygges
2004 — 3. generasjon trer inn i bedriften og tar etter hvert over daglig drift
2005 — 80 millioner NOK investering i kompetanse og arbeidsplasser i Norge
2006 — 400 millioner NOK i omsetning
2010 — 50 millioner NOK investering i kompetanse og arbeidsplasser i Norge
2015 — OSO er Norges mest robotiserte virksomhet
2017 — Bereder nr. 4 millioner produseres på OSO Hokksund
2018 – OSO Manufacturing AB starter produksjon av storberedere i rustfritt stål, og volum opp til 15 000 liter!
2020 – Nylansering av Versa, Wally og Optimaserien
2022 – OSO Energy lanserer smartproduktet OSO Charge