- Det var i denne fasen og ikke minst i ettermarkedet at vi så et klart behov for ytterligere å styrke vår sprinkelkompetanse. Flere erfarne medarbeidere hadde også etterspurt kompetanseheving rundt systemer og regelverk for automatiske slokkeanlegg. I 2020 resulterte dette i kursing og FG-sertifisering av bedriften innen utførelse og vedlikehold av sprinkleranlegg, sier fagansvarlig for sprinkler i FLOW Meisingset VVS, Jan Åge Bråthen.

- Bakgrunnen for dette er økt etterspørsel etter denne kompetansen hos våre mange kunder i drifts- og vedlikeholds markedet, noe som resulterte i ytterligere to FG sertifiserte medarbeidere nå i 2022. Vi har i løpet av året bygget opp en kompetansegruppe med spesiell kunnskap om sprinkelregelverket og rutiner for forskriftsmessig ettersyn og vedlikehold av anleggene. Selv de mest erfarne selskapene innen eiendomsforvaltning har ikke alltid god nok oversikt over hvilke krav som gjelder og hvordan de skal forholde seg til dette. 

Han påepker videre at mange har ikke tenkt godt nok igjennom hvilket ansvar det er og den risiko det medfører å stå som ansvarlig eier av en bygningsmasse med automatiske slokkeanlegg.

Store konsekvenser

Hvis uhellet er ute og bygningen rammes av brann er det ofte svært store konsekvenser med omfattende røykskader, vannskader, tap av verdier og i verste fall personskader eller tap av menneskeliv. De senere år har man sett flere alvorlige branner i lagerbygg eller parkeringshus, heldigvis uten personskader, men med omfattende materielle skader. Er ikke slokkeanleggene forskriftsmessig installert, kontrollert og vedlikeholdt så er forsikringsselskapene raske med å avslå hele eller deler av erstatningssummene.

-Vi får en del spørsmål rundt dette og har laget gode beskrivelser og servicerutiner til bruk i vår rådgivningsfase. Vi tilbyr også komplette vedlikeholds pakker, hvor anleggene blir kontrollert og får den servicen og ettersynet som regelverket krever. Tilbakemelding fra en av landets største boligutbygger og forvalter er at de ikke tidligere har opplevd at rørleggeren tydeliggjør regelverket og hva som kreves av bygningseier på den måten vi nå gjør. Det har oppstått mange diskusjoner rundt tolkningen av regelverket hvor vi til slutt har blitt gitt rett i vår måte å tolke og klargjøre dette på. Dette har vi investert i og satt oss grundig inn i. Med vår kompetanse så er vi ikke i tvil om hvilke krav som ligger til grunn for installasjon, forvaltning og vedlikehold av disse anleggene, sier Bråthen.

Saken fortsetter under bildet: 

Flow Meisingset - personer-1.jpg
Bildetekst: FG-900:3 sertifisert f.v. -erfaren rørlegger Øyvind Kleven og Fagansvarlig Sprinkler i FLOW Meisingset VVS Jan Åge Bråthen foran et av de eldre sprinkleranleggene til Universitetet i Oslo (UiO).

Viktig med kompetanse

Etter 15 år som faglært og utførende rørlegger ønsket Øyvind Kleven ny kunnskap om noe han tross alt jobbet en del med, men aldri lærte seg skikkelig. Stian Daleng går KEM studiet (Klima, energi og miljø i bygg) men følte stadig at han manglet kunnskap om sprinkler regelverket i sin hverdag som prosjektleder i FLOW Meisingset VVS.

-Sprinklerfaget var ikke en stor del av skolepensum for rørleggerfaget før i tiden og mye av både installasjon og vedlikehold har vært overlatt til bedrifter spesialisert på kun dette. Sånn sett har sprinkel vært en litt eksotisk del av rørleggerfaget som mange ikke driver så mye med i hverdagen, sier Øyvin Kleven. 

Saken fortsetter under bildet:

Flow Mesingset 1 person -1.jpg
Bildetekst: På dette anlegget i Oslo sentrum setter Øyvind Kleven blant annet inn overvåkede sprinklerventiler slik at det varsles hvis ventil står stengt og ikke slipper vann igjennom ved en evt. brann.

- Slokkeanleggene er enklere teknisk og funksjonelt sammensatt enn f.eks. varme/kjøleanlegg som er langt mer komplekst i funksjon og disse anleggene fungerer og driftes på en måte hele tiden, mens sprinkleranleggene skal kun fungere ved ett enkelt tilfelle, -nemlig ved brann. Derfor blir nok mange slokkeanlegg stående å ruste og vi har sett skremmende eksempler på tykk brun rustgrøt i rørsystemene som følge av mange års manglende vedlikehold og testing. Man ser lett for seg dramatiske konsekvenser ved en eventuell brann i bygget. Det er også viktig å ha kunnskap og forståelse for helheten i systemet og automatikken for deteksjon og varsling av utløst sprinkler, påpeker Stian Daleng som allerede har hatt god nytte av sin nyanskaffede fagkunnskap.

-Derfor er jo dette med dokumentert testing og funksjonskontroll noe av det aller viktigste for å ivareta denne beredskapen, skyter Øyvind inn. Selv om det til tider var krevende å gå tilbake på skolebenken for å lese teori og regelverk så har ny kompetanse rundt dette gitt meg masse ny motivasjon og ikke minst faglig trygghet i samtaler med våre mange eiendomskunder avslutter Øyvind Kleven, erfaren rørlegger og nylig sertifisert innen FG-900:3 for utførelse og vedlikehold av automatiske slokkesystemer.