Ifølge Fred Nilsen, fagsjef for skadeforebygging i Sparebank1, har kommunene i praksis fraskrevet seg ansvaret i kjølvannet av en høyesterettsdom i 2007, som slo fast at kommunene kan bruke sitt sanitærreglement for å fraskrive seg ansvar ved oversvømmelser.

Riksrevisjonen kritiserer kommunenes flomberedskap

Ifølge Nilsen har flere kommuner endret sine reglement etter dommen, skriver Dagens Næringsliv. Bergen kommune endret sine regler i januar i år.

– Tidligere kunne forsikringsselskapet få erstatning fra kommunen fordi det var for dårlig kapasitet. Kommunen var dermed ansvarlig for skaden. Nå gis kommunen mulighet til å avslå krav og har ikke insitament for å bruke mer penger på å utbedre systemet, sier Nilsen til DN.

KS avviser at kommunene må ta ansvaret.

– Det vil være åpenbart urimelig hvis det skulle være en betalingsplikt for kommunen, basert på kunnskap man har i dag men ikke hadde da vann- og avløpssystemet ble etablert, sier direktør for interessepolitikk, Helge Eide, til avisa.

Kilde: Kommunal Rapport