NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbygninger – har vært ute på høring og SN/K 34 vurderer nå de siste endringene før standarden kan fastsettes. Dette ledes av daglig leder i VKE, Mats Eriksson.

Standardene innholder en norsk definisjon av passivhus og lavenergibygninger med krav til energibehov, beregningskriteier, kriterier som kan brukes for sertifisering og krav til dokumentasjon for bygninger som kan klassifiseres som lavenergibygninger eller passivhus.

Arbeider aktivt
VKE arbeider aktivt for å få en rask innføring av passivhusnivå som minstekrav i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven – TEK.
 

Det hersker ingen tvil om at et passivhus skal ha godt inneklima og et ekstremt lavt energibehov. For å kunne tilfredsstille S 3700 og NS 3701, kreves en god bygningskropp og meget energieffektive tekniske installasjoner.

Balansert ventilasjon
- Passivhus er et viktig bidrag til å løse de globale klimautfordringene, mener VKE.

En ny rapport om inneklima i energieffektive boliger viser det seg på ny at det er lite som tyder på at inneklima ni passivhus er dårligere enn i konvensjonelle hus. Balansert ventilasjon med tilstrekkelig luftskifte anses som avgjørende for å kunne opprettholde bra luftkvalitet og termisk komfort samtidig som kravene til lavt energibehov oppfylles.