På VVS-dagenes siste messedag samler VB så godt som alle lærlingene til en annerledes dag på Lillestrøm. Lærlingene kommer tilreisende fra Båtsfjord i nord til Farsund i sør til en innholdsrik samling med fokus på kultur, identitet og stolthet.

- Vi jobber hver dag for at VB skal være en kraftfull merkevare og kundens førstevalg. For å få dette til utvikler vi en kultur der kompetanse, motivasjon innsats, holdninger, kommunikasjon og stolthet ligger i ryggmargen hos hver og en av oss, fra daglig leder til lærling, sier Øystein Kjellsen, daglig leder i VB.

Hensikten med kompetanseprogrammet er å ivareta de gode holdningene fra første stund som lærling i VB. Når lærlingene returnerer til sitt hjemsted skal de kjenne enda større tilhørighet og stolthet enn de hadde før de dro.

De 155 lærlingene skal gjennom et rikholdig program på samlingen.
Tema som lærlingene skal innom er kultur, identitet, stolthet og VB som kjede. Samarbeid på alle nivåer, både i verdikjeden, mellom fag og kolleger belyses grundig. Elementær grunnopplæring i hvordan skape gode kundeopplevelser sammen med høyaktuell informasjon om fremtidens oppvarmingssystemer er andre viktige tema på samlingen.

En eier og daglig leder i VB vil holde et innlegg for lærlingene om forventningene en leder har til rørleggerne og mulighetene for de som ønsker å utvikle seg. I tillegg vil en representant for kjedens traineer holde en presentasjon for lærlingene om å være ung og se mulighetene som rørlegger i VVS-bransjen, den første fasen i en bedrift som lærling og nyansatt, lojalitet til arbeidsgiver, kolleger og seg selv.

Dagen avsluttes med besøk på VBs stand på VVS-dagene og kl 1800 er alle lærlingene på tur hjem igjen.

VB Lærling er et av flere  tiltak kjeden gjør i høst for å bidra til at flere lærlinger velger rørleggeryrket. I høst har kjedelederen besøkt en rekke videregående skoler over hele landet med et foredrag om holdninger, valg og slagplan for eget liv og hvordan VB som kjede arbeider. Innen årets slutt vil kjedelederen ha møtt rundt 2000 elever.

- Vi er svært godt mottatt på skolene, og er sikre på at de aller fleste sitter igjen med et positivt inntrykk av bransjen etter at vi har reist. På samme måte mener vi at å satse tungt på lærlingene kommer både bransjen og oss som kjede til gode, sier han.

- Vi forventer både engasjement og innsats, samtidig skal det være både attraktivt og gøy å være rørlegger i VB, understreker Kjellsen.

Fredag 19. oktober blir det både nyttig, krevende og gøy å være lærling i VB