Kan et yrkesbygg få en energiattest uten at man har sjekket om ventilasjon og oppvarming er moderne, energivennlig og fungerer som forutsatt?
- Nei, sier EU-Direktivet.
- Selvfølgelig ikke, sier Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi(VKE).
- Ja, sier gjeldende norske forskrifter.

Slapt og ufullstendig
Gjennom EØS-avtalen er EUs Bygningsenergidirektivet innført i Norge, både med hjemmel i energiloven og i energimerkeforskriften, som gjordes gjeldende i 2010. I direktivet er det krav om sertifisering av bygg og inspeksjon av tekniske anlegg (varme- og klimaanlegg).

Men forskriftene stemmer ikke overens med direktivet.

- Ansvarlig instans, Olje og Energidepartementet (OED) har etter VKEs oppfatning gjort ”så lite som mulig” for at vi skal oppfylle våre forpliktelser iht. EØS-avtalen. Dette har resultert i en forskrift som er ufullstendig. Norge er ikke på ballen, det kan se ut som om noen drøyer tiden her, sier leder Mats Eriksson i VKE til Vvs-forum.

Han viser til at EU allerede for to år siden reviderte dette direktivet og strammet inn kravene, gjennom revidert bygningsenergidirektiv.
Olje- og energidepartementet sendte 1. november 2010 ut et høringsbrev hvor berørte instanser bes om eventuelle synspunkter på det vedtatte bygningsenergidirektivet innen 29. november 2010.

Saken står imidlertid stille og er fortsatt i den formelle EØS-prosessen. I mellomtiden brukes en tannløs forskrift basert på det gamle direktivet. VKE ber nå Norske myndigheter om å få ut fingeren. Man er opptatt av energiforsyning og forvaltning av de norske energiressursene, energisparing står med andre ord langt nede på lista.

Kun et fåtall
For yrkesbygg har forskriften slik den er skrevet ført til at kun 10-15 % av de som har energiattest har registrert energivurdering.

- Det er etter VKEs oppfatning ikke slik det skal være. NVE bør snarest få endret forskriften slik at det forutsettes at de som skal ha utstedt energiattest må ha utført energivurdering av de tekniske anleggene først, sier Eriksson.

VKE kan leve med kompetansekravene som i dag stilles i forskriften, men det bør snarest innføres en sertifiserings-/godkjenningsordning som sikrer at energimerking av bygninger og inspeksjon av varme- og klimaanlegg utføres på en uavhengig måte av kvalifiserte og/eller godkjente eksperter.

En slik ordning må også ivareta oppgaven som et uavhengige kontrollsystemer for energiattester og rapporter fra inspeksjoner.

- Vi har spilt dette inne til myndighetene, og venter på svar. I mellomtiden har vi satt i gang kurs for å kunne tilfredsstille framtidens behov for energivurdering av tekniske anlegg, sier Eriksson i VKE.