. Ordningen trer i kraft 9 september 2013.

Misforståelsen har trolig utspring i en nyhetstekst på Norsk Varmepumpeforenings hjemmeside, der det inntil nylig sto å lese:
“Nye regler stiller strengere krav til de som installerer varmepumpe. Dette gjelder alle varmepumper uansett størrelse.”

Denne teksten er etter et innspill fra VvsForum nå (16.01.2013) blitt fjernet.

- Vi burde formulert oss annerledes for å få frem at det er enkelte typer varmepumper hvor man ikke trenger å være f-gass godkjent for å installere varmepumpen, sier Baard Baardsen i Norsk varmepumpeforeningen i en kommentar til VVSForum.

De færreste vanlige
Etter en gjennomgang av forskrifter og regler samt ringerunde til en rekke leverandører av varmepumpe kan VvsForum konstatere at de nye reglene IKKE vil stille krav om f-gass sertifikat for alle varmepumper. Faktisk vil svært mange av de viktigste varmepumpene IKKE bli rammet av de nye kravene.

- Kravene gjelder bare for anlegg som kommer med åpen kjølekrets eller inneholder minst 6 kilo drivhusgasser. Dermed vil alle vanlige væske-til-vann varmepumper til boliger og næringsbygg ikke berøres av de nye kravene, bekrefter Kjell Jensen, daglig leder ved Variant VVS Norge, en stor leverandør av varmepumper. 

Han kan opplyse at av fjorårets 3677 monterte væske-til-vann varmepumper ville bare 284 av de vært underlagt f-gass sertifisering, dersom kravet allerede hadde vært gjeldende.

- Dette berører faktisk ikke væske-til-vann varmepumper til boliger i det hele tatt, slår Jensen fast.

Luft til Luft
Hensikten med de nye forskriftene er å minske utslipp av klimagasser, og den primære målgruppen for de nye reglene er særlig mindre luft-til luft varmepumper, der montør er nødt til å håndtere selve kjølemediet under rørarbeidet, ved å forbinde utedel med innedel.

Enkelte luft-til-vann varmepumper som ikke har lukket kjølekrets eller inneholder mer enn 6 kg klimagass vil også berøres av forskriften, foruten de største (over 6 kg) væske-til-vann anleggene.

- Anlegg med mer en 6 kilo drivhusgasser er store anlegg, med effekter i klassen større enn 30-40 Kw. Selv i et moderne næringsbygg er dette et stort anlegg og sjelden, sier Jensen.

Mange velger faktisk ofte av driftshensyn som regel å ha to mindre varmepumper, slik at man her kommer utenom kravet.
Ved lekkasje av klimagasser og reparasjoner vil det uansett type anlegg være et krav om f-gass sertifisering, siden man her under arbeidet kan komme i kontakt med gassene.

Periodisk kontroll
Utover krav under montering og reparasjoner blir det også krav til periodisk ettersyn av varmepumper, også de med hermetisk lukkede system fra produsent. Selve ettersynet trenger man heller ikke ha f-gass sertifikat for å gjøre. Her gjelder følgende:

1. Anlegg som inneholder 3 kg eller mer av fluorholdige klimagasser, skal kontrolleres for lekkasje minst én gang hver tolvte måned. Dette gjelder ikke for utstyr med hermetisk lukkede systemer som er merket som dette og som inneholder mindre enn 6 kg av fluorholdige klimagasser.
2. Anlegg som inneholder 30 kg eller mer av fluorholdige klimagasser, skal kontrolleres for lekkasje minst hver sjette måned.
3. Anlegg som inneholder 300 kg eller mer av fluorholdige klimagasser, skal
kontrolleres for lekkasje minst hver tredje måned.
4. Anlegg skal kontrolleres for lekkasje innen én måned etter at lekkasje er reparert for å sikre at reparasjonen har vært effektiv.

Mange bransjer
De nye reglene for håndtering av klimagasser har sitt utspring i et langsiktig arbeid med å redusere utslippene av disse.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sier i skriv av 11.04.11 følgende:
Sitat: «Nytt regelverk krev sertifisering av personar og bedrifter som handterer fluorhaldige klimagassar. Klif har valt sertifiseringsorgan for personell og verksemder som handterer desse gassane i Noreg. Dei nye krava til sertifisering gjeld for kuldebransjen, bilbransjen, arbeid med brannslukkingssystem og løysemiddel med fluorhaldige gassar samt for høgspentbransjen. Formålet er å redusere utsleppa av klimagassar.»

Varmepumper er det klart foretrukne alternativet for miljøvennlig oppvarming i norske boliger og vi finner nå varmepumper i mer enn 600 000 boliger i Norge.