- For å møte befolkningsveksten i Oslo skal Møllergata skole utvides med 210 elever. Kapasitetsøkningen løses ved å totalrehabilitere ett av skolens fire bygg, samtidig som det gjøres mindre ombygginger på to av de øvrige byggene, forteller Einar Holstad, prosjektleder i Undervisningsbygg. Bygget som skal totalrehabiliteres har et bruttoareal på 3864 kvadratmeter, samtidig som skolens totalareal er på 11 032 kvadratmeter.

Planlagt byggestart er i andre kvartal 2013, og Undervisningsbygg skal sammen med entreprenøren jobbe for å utvikle prosjektet og optimalisere løsningene frem mot byggestart. – Vi kommer til å legge spesielt vekt på brukervennlige utførelser. Prosjektet skal i sin helhet være ferdigstilt innen skolestart 2014, utdyper Holstad. Ved ferdigstillelsen skal skolens totale kapasitet være på 630 elever.

Barneskolen ligger i bydel St. Hanshaugen, og er Oslos eldste offentlige skole. De første skolebyggene sto ferdig allerede i 1861. Skolen er vurdert som fredningsverdig, og Undervisningsbygg har derfor opprettet et tett samarbeid med Byantikvaren tidlig for å sikre at alle interesser blir ivaretatt.