De fleste utbyggere ville svart «lavest anleggskostnader», men denne faktoren alene blir mindre og mindre viktig. Det tilsynelatende billigste investeringsalternativet er gjerne ikke det mest kostnadseffektive alternativet om bygget ses over et helt livsløp. Relevante kostnader forbundet med en bygnings levetid og effekt på miljøet blir viktigere i en verden hvor bærekraft er mer og mer i fokus.

Vil bedre planlegging og ressursbruk
SINTEF Byggforsk er sammen med Holte as og Norsk Teknologi de norske partnerne i et stort EU-prosjekt som skal legge til rette for bedre planlegging og bruk av ressurser i bygg- og anleggsbransjen. Målet er å utvikle en programvare som skal kunne vurdere flere prosjekteringsalternativer og velge den mest økonomiske og miljøvennlige løsningen. Vurderingen skal omfatte hele livssyklusen til bygget; alt fra tilvirkning og transport til produksjon, drift, vedlikehold og sanering.

Sparer tid og gir bedre vurderingsgrunnlag
CILECCTA-prosjektet har til hensikt å utvikle en prototype av en programvare som kombinerer analyser av Life Cycle Costing (LCC) og Life Cycle Assessment (LCA). Kombinasjonen av disse to betegnes Life Cycle Costing and Assessment (LCC+A). I dag må man benytte to ulike dataprogrammer for å gjøre disse beregningene. Dette tar mye tid, og man er ikke garantert at beregningene tar utgangspunkt i direkte sammenlignbart datamateriale.

Til sammen 15 partnere fra sju land bidrar til at man nå skal kunne gjennomføre disse vurderingene ved bruk av bare ett program, noe som vil spare tid og sikre sammenlignbare data. Utviklingen av den nye programvaren bygger på mange års erfaring og forskning fra sterke fagmiljøer; blant annet Cambridge  Architectural Research Ltd / BSRIA som jobber mye med LCC og University of Stuttgart / Fraunhofer Institut of Building Physics / PEI som de fremste på LCA. I tillegg til vanlige LCC-analyser inkluderer programvaren muligheten for å sammenligne ulike valg/scenarier gjennom lisvssyklusen.

Holte as, som er programutvikler, har også lagt vekt på koblingen mot BIM og IFD. Prototypen er testet gjennom flere ulike demoprosjekter, noe som har gitt svært verdifulle tilbakemeldinger om brukererfaringer og utfordringer.  Videreutviklet versjon av programvaren  ferdigstilles i disse dager.

Egen e-læring støtter programvaren
For å lette forståelsen av begreper og programvare, satser prosjektet også på opplæring. Norsk Teknologi er ansvarlig for et internt nettbasert e-læringskurs i bruk av Cilecctaprogramvaren. For de som ønsker å sette seg inn i begrepene LCC, LCA og LCC+A, er det nå også offentlig tilgjengelig e-læring på www. cileccta.eu. Når den endelige CILECCTA-programvaren er ferdig, er planen å lage et tilgjengelig nettbasert kurs som også støtter bruk av programvaren. I tillegg til e-læring utarbeides det undervisningsmateriale for videregående skole, universiteter og for byggenæringen.

Mye å lære i 2013
Framover vil det være mange muligheter til å lære mer om resultatene i prosjektet og se CILECCTA-programvaren. Prosjektet arrangerer en rekke seminarer i ulike regioner utover våren. Det første var i Polen i slutten av januar, og et stort internasjonalt arrangement skjer i London 21. februar. Det siste vil være åpent også for interesserte fra Norge. For de som ikke ønsker å reise så langt, vil CILECCTA også stå på agendaen i LCC-forum 15. mai. Det vil også være en egen CILECCTA-stand på Elfack-messen i Gøteborg 13.-17. mai, der både programvaren og tilhørende e-læring blir demonstrert.