Virksomheten omfatter 20 medarbeidere med kompetanse innen teknisk rådgivning knyttet til VVS- og elektrofagene.

- Vi utvider dermed tjenestetilbudet vårt slik at vi nå blir en mer flerfaglig virksomhet også her i Bodø, sier avdelingsleder Rolf Støre ved Rambølls kontor i Bodø

Tyngdepunkt i Bodø
Rambøll styrker dermed sin posisjon i Bodø. Avdelingen blir Rambølls største i Nord-Norge.     Dessuten er kjøpet en del av Rambølls arktiske strategi, hvor Rambøll allerede har en dominerende posisjon på Nordkalotten.

– Det er et stort marked som ligger i områdene mellom Trondheim og Bodø. Nå står vi meget godt rustet til å tilby flere tjenester i hele dette området, forklarer Støre.

Rambøll overtar hele virksomheten fra 1. november, og viderefører alle oppdragsavtaler og avtaler med underleverandører og samarbeidspartnere.

Positive medarbeidere
- Medarbeiderne ved ÅFs Bodø-kontor ser positivt på å få et bredere fagmiljø og ser frem til å fortsette sitt virke i Rambølls regi, sier Ottar Skarstein, adm. dir. i ÅF Infrastruktur AS.