Dette gir Norconsult en spennende mulighet til å tilby et bredt spekter av erfaring og kompetanse i viktige prosjekter for helseforetaket.

For begge konkurransene var det mange og godt kvalifiserte tilbydere og konkurransen var jevn.

Rammeavtalen er gjeldende for oppdragsgivers eiendomsmasse og eventuelt innleid areal, hvor dette i hovedsak er lokalisert sentralt i Trondheim, men også Østmarka, Brøset, Tiller, og Lian. Avtalen omfatter også bygg i Orkanger, Røros og Haltdalen.

Kilde: norconsult.no