Tidligere sjefforsker Mads Mysen ved SINTEF Byggforsk bretter opp ermene i sin nye stilling som Fagdirektør Ventilasjon i GK Inneklima. Fra 1. juni har han jobbet «hands-on» med det siste av ventilasjonsteknikk for det nordiske inneklimakonsernet.

– Stillingen innebærer å utvikle bedre og mer robuste løsninger. GK har mange kompetente ansatte og prosjekter som er den i teknologisk fronten. Derfor vil jeg jobbe med ulike prosjekter og personer for å identifisere beste praksis og overføre kunnskap på tvers av avdelinger, distrikter og regioner i selskapet, sier Mysen.

Han har tidligere forsket på behovsstyrt ventilasjon ved SINTEF og er aktiv i The Research Centre on Zero Emission Buildings in Smart Cities (FME ZEN). Nå vil ha ta denne spisskompetansen ut i prosjektene hos GK.

Kommer tettere på prosjektene
Selv om Mysen trivdes som forsker ved SINTEF savnet han nærheten til problemstillingene ute i markedet.

– Bakgrunnen for at jeg takket ja til stillingen var ønsket om å jobbe ute i prosjektene med virkelige problemstillinger. Selv om forskningsprosjekter er spennende får man en avstand til virkeligheten i byggenæringen. Jeg liker å komme tettere på utviklingsbehovene i prosjektene og å se effekten av hva vi gjør. I tillegg ser jeg frem til å jobbe sammen med fagdirektørene innen byggautomasjon og kulde, samt dyktige fagfolk over hele landet, sier han og utdyper:

– Alle nye næringsbygg har behovsstyrt ventilasjon og samtidig er det et stort behov for å utvikle eksisterende ventilasjonsanlegg, både tidligere generasjoner behovsstyrte anlegg og anlegg med faste luftmengder. Det er fortsatt en viss skepsis i markedet som gjør at vi ikke alltid får inn de beste løsningene. Det å vise at vi leverer anlegg som fungerer er derfor svært viktig.

Jobber både taktisk og strategisk
Mysen ser også frem til å jobbe med muligheter skapt av ny teknologi, deriblant sensorbasert prediktivt vedlikehold.

– Det er spennende å se utviklingen av systemer som selv detekterer og diagnostiserer begynnende feil og driftsproblemer. Nå tilrettelegger vi for fjernstyring av bygg og er involvert i hele byggets livsløp. Vi går fra et havaribasert vedlikehold til et prediktivt vedlikehold med etableringen av GK Cloud og GK Driftssentralen. Til sammen vil dette skape mange spennende muligheter i årene som kommer, sier han.

Mysen har bare vært ansatt i noen uker, men er allerede i gang med mindre prosjekter.

– Jeg har allerede begynt med noen byggeprosjekter, men på sikt blir det viktigere å jobbe overordnet for å støtte mest mulig av kjernevirksomheten. Oppgavene omfatter alt fra å velge gode løsninger i anbudsprosessene til å forbedre funksjonaliteten for kunden i eksisterende bygninger, sier Mysen.

Flere med forskerbakgrunn
Kim Robert Lisø, administrerende direktør i selskapet, forteller at Mysen ikke blir alene med forskerbakgrunn i selskapet.

– Selv om flere av oss har forskerbakgrunn, ønsket vi å spisse kompetansen med en ledende fagperson innen ventilasjonsteknikk. Betydningen av ventilasjonssystemer på energiforbruk og inneklima er kjernen av hva vi driver med. Det var et enkelt valg å ansette Mysen og vi er glad for at han vil jobbe hos oss, sier han.

For å sørge for et godt forhold til forskningsmiljøene er selskapet partner i ZEN-nettverk og engasjert i flere mindre prosjekter i regi av SINTEF. Mysen vil også beholde sin professor II-stilling i Ventilasjonsteknikk ved Oslo Met.

– Vi jobber hver dag både med å ivareta og videreutvikle kompetansen i selskapet, men også med å tiltrekke oss personer med spisskompetanse. Det er bra både for byggenæringen og forskningsmiljøene at forskningsresultater tas ut i i praksis i form av ny teknologi og nye løsninger i markedet, avslutter Lisø.