Komiteen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN og ISO.

Standard Norge har oppnevnt Stig Rath som nasjonal representant i den europeiske arbeidsgruppen CEN/TC 182 WG6, som jobber med revisjon av kuldestandarden EN 378.

Det skriver VKE på sine hjemmesider.

CEN/TC 182 WG6 var samlet i Birmingham fra 5. til 7. september for å drøfte viktige endringer i standarden, først og fremst sikkerhetsmarginer i kalkulasjon av fyllingsmengder med brannfarlige kuldemedier.

- Et viktig, men komplisert arbeid som vil ta tid, uttaler Stig Rath til slutt i meldingen.