-  Det blir kostbart for gårdeiere dersom de opplever at det nyrenoverte bygget deres er utdatert etter 3 år, sier Thomas Thorkildsen, leder for HVAC hos Micro Matic. Han sikter til betydningen av oppgradering av ITB/ bygningsautomatisering i eksisterende bygg.

Dette, mener han, er like viktig, eller vel så viktig som på nye bygg. Her har man andre forutsetninger å tenke på, slik som f.eks. lavere takhøyde og yttervegger, tak og vinduer med lavere u-verdi osv.

-  Man kan spare ekstremt med energi og plass ved for eksempel å behovsstyre ventilasjon etter Co2. Derfor må vi stille enda strengere krav til produkter og løsninger slik at bygget kan innfri brukernes krav nå og i tiden fremover, ytrer han.

Men han skyver ikke rehabiliterte bygg foran nybygg. ITB/ bygningsautomatisering i prosjekteringen av nybygg, er også helt essensielt i fremtidens bygningsmasse.

-  For å møte brukernes økende krav til økt komfort og minsket miljøpåvirkning i form av lavere energiforbruk er det viktig med god prosjektering, uansett nybygg eller rehabiliterte bygg, presiserer Thorkildsen.

-  Har selskapet egen avdeling eller et miljø rundt ITB/ bygningsautomatisering?

Micro Matic har alltid har hatt fokus på bygningsautomatisering. Vi satser på tverrfaglig samarbeid for å levere komplette løsninger både for næringsbygg og boliger. I dette arbeidet er vi lidenskapelig opptatte av gode, gjennomførte bussbaserte styringssystemer på tvers av alle fagområder.

Les hele artikkelen her: https://www.itbaktuelt.no/2019/11/11/kostbart-gardeier-om-nyrenoverte-bygg-er-utdatert-etter-3-ar/