Fred Martin Langøy fra Kråkerøy forsto tidlig at energilagring ville bli en naturlig del av fremtidens energiløsninger, sa opp en trygg jobb som kjedesjef i Norgeseliten og etablerte Smart Energy Systems. Nå har selskapet tatt en ledende rolle på nasjonalt nivå, og har store ambisjoner om vekst de kommende årene. – Om noen år er det en selvfølge med energilagring og smarte komponenter i alle nybygg, sier han, og poengterer:

* Tar ned energitoppene
* Skaper forbrukerfleksibilitet
* Sikrer mot strømbrudd
* Demper presset på nettet
* Reduserer strømregningen

Selskapet, som per i dag holder til i Gamle Fredrikstad, har tre ansatte og tilbyr kostnadseffektive løsninger innen fornybar energi og energilagring.

Ved å benytte eksisterende teknologi og håndplukke sine samarbeidspartnere, har de skreddersydd batterikonsepter for både private boliger, leilighetskomplekser og næringsbygg som gjør det mulig å lagre energi lokalt både fra strømnettet og eventuell egen strømproduksjon.

- Futurehome, som leverer smarthusteknologi, var den første, strategiske samarbeidspartneren vi fikk på plass for å få en unik opplevelse for boligeierne. Deretter har ballen rullet raskt, sier Langøy.

Optimalt for solenergi
Har du et solcelleanlegg på taket, blir effekten av energilagring naturlig nok ekstra stor, i og med at du kan lagre overskuddsproduksjon av solenergi og bruke den når du selv vil. Det gir en langt større gevinst enn å selge den tilbake til nettet.

- Et typisk eksempel, er at batteriet fanger opp strømproduksjonen fra solcelleanlegget mens du er på jobb på dagtid og produksjonen er som høyest. Når du kommer hjem, kan du bruke den. På den måten kan du nesten bli selvberget på strøm.

Han påpeker samtidig at nytteverdien er svært stor selv om du ikke har solcelleanlegg.

- Absolutt! Lagringsmuligheter gir deg stor fleksibilitet i energiforbruket. Det vil si at du kan lade batteriene på et tidspunkt på døgnet hvor strømmen er billig, og bruke av den når strømmen er på sitt dyreste. Vårt «EnergyBank»-konsept bidrar til å lette trykket på nettet, og ikke minst gir det deg en langt hyggeligere strømregning.

Når strømprisene kan variere fra 50 øre til 2, 50 kroner per kWh gjennom ett døgn, er akkurat det enkel matematikk...

Aldri mer strømbrudd
Men fordelene med batteriteknologien stopper langt fra der. De fleste av oss har vel ergret oss over strømbrudd - noe beboere spesielt på Hvaler sikkert kan skrive under på. Kommunen sliter med ustabil strømtilførsel, og nylig var mange tusen husstander og hytter strømløse nesten en hel helg.

- Med vår teknologi, vil boligens strømforsyning  automatisk bli koplet til batteriet når strømbruddet inntreffer. Da har du fortsatt lys i huset, du kan fortsatt steke ribba, og du slipper å risikere at maten i fryseren blir ødelagt.

- I tillegg har stabil strømforsyning et viktig sikkerhetsaspekt, ved at mye kritisk utstyr er avhengig av strøm, legger han til.

For borettslag og sameier, som nå er lovpålagt å tilrettelegge for elbillading, kan en batteriløsning gjøre at de slipper å investere store summer i ny strømtilførsel. Spesielt eldre leilighetsbygg har begrenset kapasitet i nettet.

Også næringsbygg vil kunne ta ut stor økonomisk gevinst med denne batteriteknologien, ved å redusere effekttoppene. Modulene kan bygges opp eller ned etter behov.

Smarte hjem
Det er naturlig å knytte energilagring til smarthusteknologi, og samarbeidet med Futurehome  fungerer utmerket.

- Futurehome er ledende innenfor sitt fagområde, som sikrer kundene smarte og praktiske løsninger både i dag og i framtiden -  hvor alt kan styres via mobilen.

Smarte hjem fra Futurehome handler om mye mer enn å slå av og på lys med en app., påpeker han.

- Den viktigste funksjonen, er at systemet muliggjør energistyring, slik at strømforbruket blir spredt ut over døgnet. Smart Energy Systems og Futurehome er en perfekt match!

Åpent system
- Det unike med Futurehome er at det er et åpent, fleksibelt system, supplerer  Morten Hagen, leder for smarthus-selskapets marked og forretningsutvikling. Også han bosatt på Kråkerøy.

- Med Futurehome kan du kople på mange typer smarte enheter i hjemmet i den samme appen. Dersom du allerede har noen smarte enheter; som smart lysstyring fra Phillips Hue eller IKEA Trådfri, kan du koble dette til din Futurehome-installasjon i ettertid. Og du kan når som helst bygge ut smarthjemmet med flere enheter, som smart dørlås, smarte røykvarslere, brytere, termostater, dimmere og stemmestyring med Google Home. Nå kan du også kople elbilladere fra Zaptec til Futurehome, og flere ladere vil komme.

Her har med andre ord du som kunde full fleksibilitet, både i forhold til energisparing og hvilke smarte produkter du ønsker i hjemmet. At det meste av informasjon i Futurehomes løsning lagres lokalt, gjør dessuten at personvernet ivaretatt på beste måte. Selskapet har som må å installere 25.000 smarte hus dette året.

Eksplosiv interesse
At interessen for energilagring og smarte enheter i hjemmet nå er i ferd med å eksplodere,  har sin naturlige forklaring:

* Rekordhøyt strømforbruk enkelte tider av døgnet, som gir enormt press på nettet

* Rekordhøye strømpriser i de samme tidsrommene

Stadig høyere andel av elbiler og mer elektrisk oppvarming som følge av forbud mot fossilt brensel er to store pådrivere til at det generelle strømforbruket har økt. En strømkurve som vil fortsette å peke til værs i årene framover, og som har fått alarmklokkene til å ringe hos energibransjen og myndighetene.

Valget står mellom to alternativer:

1: Investere milliarder av kroner for å bygge ut kapasiteten i nettet, men som er lite bærekraftig og vil resultere i høyere nettleie

2:  Utvikle smarte og fleksible nett som utnytter den kapasiteten som finnes, sammen med lokal strømproduksjon med sol- og vindkraft.

Fleksibilitet hos forbrukeren
Det er bred enighet om at den eneste farbare veien å gå, er å skape systemer som fordeler strømforbruket til forbrukeren – det vil si deg og meg – ut over hele døgnet.

I dag får vi enorme effekttopper når «alle» skal lade elbilene på morgenen, varmtvannstankene slår inn og varmekablene går for fullt i de tusen hjem. Det samme skjer på ettermiddagen, når folket kommer hjem fra jobben og det er tid for middag.

I dette samspillet om å utnytte kapasiteten i nettet ved å spre forbruket gjennom forbrukerfleksibilitet, har altså Smart Energy System og Futurehome funnet sin rolle som viktige bidragsytere.

Forventer sterk vekst
Langøy har stor tro på konseptet, og forventer sterk vekst for selskapet de neste årene.

- Om fem år, har vi mangedoblet antall ansatte og er etablert i større lokaler. Men fortsatt i Fredrikstad! understreker han.