Regelverket er nå nedfelt og godkjent som en PCR (Product Category Rule) for ventilasjon, og kan nå benyttes i store deler av Europa.

- Så fort PCR hadde vært på høring og var godkjent satte Lindab i gang arbeidet med å utarbeide EPD på våre galvaniserte kanaler, skriver Lindab i en pressemelding.

- Denne EPD er nå publisert på EPD-Norge sine hjemmesider og samsvarer med regelverket bransjen i fellesskap har utarbeidet.

- Det samme arbeidet er gjort for kanaler produsert på Lindab sine produksjonsenheter i Sverige, slik at våre norske kunder skal være sikre på at Lindab har EPD uavhengig om leveransen er fra Norge eller Sverige, skriver de til slutt i pressemeldingen.