- Med GK får vi en dyktig leverandør til nytt sykehus i Drammen med utstrakt erfaring fra tilsvarende leveranser til sykehus. Vi ser frem til et godt samarbeid og ønsker de velkommen til byggeplassen, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.

I Drammen skal en krevende industritomt omskapes til et topp moderne, spesialisert og miljøvennlig sykehus for befolkningen i Vestre Viken.

Luftbehandlingen skal dekke grunnventilasjon, prosessventilasjon og romklimatisering og inkluderer en rekke spesialfunksjoner og renrom. GK har et eget fagmiljø med spesialkompetanse på renrom.

- Luftkvaliteten på et sykehus er vesentlig for å beskytte pasienter som ofte er i en sårbar situasjon. Luftkvaliteten er også viktig for å skape et forsvarlig arbeidsmiljø for sykehuset ansatte. Anleggene er til dels komplekse og teknologisk avanserte. Vi er stolte over tilliten fra Helse Sør-Øst, sier divisjonsdirektør entreprise Leif Øie.

Prosjektet på nye Drammen sykehus skal gjennomføres som et LEAN-prosjekt. Dette har GK erfaring med fra andre sykehus-prosjekter. Takt-planleggingen starter nå opp i samarbeid med øvrige aktører, mens oppstart på byggeplass er i mars 2022. Planlagt overlevering er i april 2024.