På bildet ser vi staben i VVS Fagmann (f.v), Ane Soløst, Stine Bendiksen, og Jan Christian Heggeli.

VVS Fagmann forberederer seg på dokumentasjonsrush

Ny avhendingslov og forskrift fra januar 2022:

0

Før den nye avhendingsloven trer i kraft ved årsskiftet vil dokumentasjonsinteressen stige kraftig fra kunder og takstmenn. Det har VVS Fagmann-kjeden vært forberedt på fra 2020. Da kom kjedens prosjekteringsverktøy som genererer fullverdig prosjekterings- og dokumentasjonsunderlag i henhold til lovendringene i 2019.

Mangelfull prosjektering og dokumentasjon kan redusere takstverdien for våtrom, selv for helt nye bad og med inntil 10 års tilbakevirkende kraft. Dette har ligget i kortene allerede i forarbeidet til endringer i avhendingsloven som Stortinget vedtok 16. mai 2019. Målet med loven er å gjøre salg av boliger tryggere. Endringene er såpass omfattende at loven blir betegnet som «den nye avhendingsloven».

– Vi så hvor dette bar og fikk etablert prosjekteringsverktøy som gir dokumentasjonsunderlag til sluttkunden i samsvar med loven, sier Jan Christian Heggeli, leder for VVS Fagmann.

Verktøyet Fagmann Prosjektering er en spesialtilpasning for VVS Fagmann av systemet BDOK fra Byggeveiledning AS. VVS-kjeden satser stort på slike digitale løsninger i sitt arbeid for å forenkle kjedemedlemmenes hverdag. Målet er at flere hender skal kunne brukes til inntektsgivende oppdrag, samtidig som kvalitet og profesjonalitet blir enda høyere.

– Prosjekteringsverktøyet bidrar til høy kvalitet, færre reklamasjoner og leveranser som er innenfor lover og regler. Dokumentasjon er en sentral del av dette og blir generert automatisk ved oppdragets slutt, sier Heggeli.

11.juni 2021 ble forskrift til avhendingsloven kunngjort. Forskriften trer i kraft samtidig med loven 1. januar 2022. Forskriften er rettet mot bygningssakkyndige inkludert takstmenns arbeid med utarbeidelse av tilstandsrapporter. Formålet er tilrettelegging for tilstandsrapporter av høy kvalitet som gir forbrukere betryggende informasjonsgrunnlag før kjøp av helårs- og fritidsbolig. Selgere vil ikke lenger kunne ta «som den er»-forbehold og kjøpere vil ikke kunne påberope mangler som fremgår av tilstandsrapportene

– Dokumentasjon blir avgjørende. Uten dokumentasjon vil tilstandsgraden bli Tilstandsgrad 2 selv om badet nettopp sto ferdig. Tilstandsgrad 2 medfører at våtrommet har en eller flere feil og mangler som medfører at eventuelt tegnet eierskifteforsikring ikke gjelder, med mindre våtrommet utbedres. For selgeren vil dette naturligvis kunne medføre lavere takstverdi, sier Heggeli.

Han legger til:
– Takstmenn uten røntgensyn vil først spørre selger og deretter håndverkeren om dokumentasjon. Uten dokumentasjon må tilstandsgrad og taksten nødvendigvis settes lavere, hvis ikke får takstmannen erstatningsansvar. Telefoner vil snart kime med økt frekvens fra selgere og takstmenn på dokumentasjonsjakt. Dette har VVS Fagmann vært forberedt på lenge og er noe av bakteppet for etableringen av prosjekteringsverktøyet.

Tek7 (2007) og senere Tek17 (2017) stiller prosjekterings- og dokumentasjonskrav. Selv om den nye avhendingsloven og forskriften ikke har tilbakevirkende kraft, vil den derfor likevel berøre bad som fortsatt er innenfor reklamasjonstiden på ordinære fem år – i ti år ved graverende feil og mangler.