Daglig leder Kjell Bernt Kalland, teknisk sjef Thorn Fredrik Hemsen, og salgssjef Johnny Kvalheim i Armaturjonsson, har mye positivt å glede seg over om dagen. Det siste året har salget av blant annet fordelerskap og andre produktområder økt betydelig. Nå rettes fokuset mot ytterligere prefabrikkering, og leverandøren har behov for å øke bemanningen. - Det ligger i vår strategiplan fra 2015, at vi skal oppbemanne i år. Det er hyggelig når prognosene og forventingene i markedet slår til, poengterer Kalland.

Det verste året ble det beste året for Armaturjonsson

Fjoråret ble det beste noensinne:

0

Da Covid 19 pandemien brøt ut, med uroen som fulgte, var Kjell Bernt Kalland hos Armaturjonsson på nippet til å foreta permitteringer. I dag er han glad og lettet over at det ikke ble slik. Fjoråret ble nemlig et år uten like og nå ser man seg om etter flere folk.

Ett år etter at pandemien brøt ut kan Kjell Bernt Kalland takke sine ansatte for en gedigen innsats, og sine to medarbeidere Johnny Kvalheim og Thorn Fredrik Hemsen for at de ba ham å se an situasjonen, ha is i magen og heller se om forholdene kunne by på muligheter. I tiden som fulgte ble frykten gjort til skamme. Fjoråret ble det beste noensinne, med en vekst i omsetningen på 18 %.

To fronter
– Det ser ut som om mange rørleggere og grossister valgte å gjøre innkjøp for å ha på lager. De tenkte framover og så sikkert for seg at pandemien på sikt kunne by på leveringsproblemer, sier Kjell Bernt Kalland til VVSForum.

Fjoråret ble et år med mye hard jobbing for å kunne levere og følge opp kundene, i tillegg måtte man arbeide langs forsyningslinjene med å skaffe varer. I ettertid har man sett at den harde jobbingen har båret frukter.

– Hos en leverandør i Italia var det snakk om å stanse produksjonen. Vi fikk gehør hos de lokale myndighetene for at produktene var av samfunnskritisk betydning, og vi sikret oss forsyninger, forteller Kalland.

Skal ansette tre
I tiden som fulgte ble det etterhvert et voldsomt trykk på organisasjonen, men takket være god logistikk og bruk av digitale verktøy har man klart å være effektive. Nå ser man behovet for å styrke bedriften med tre ansettelser.

Kalland forventer at det i kjølvannet vil komme en periode med lavere aktivitet, og mye tyder på at forsyningslinjene fortsatt er utsatte, men man ser positivt på framtiden.

– Selv om det sikkert vil komme en roligere periode ligger i vår langsiktige plan å ansette flere. Nå skal vi ansette en produktsjef innen prefabrikkering, noe som har vært formidabel suksess for oss. På grunn av rokering i organisasjonen trenger vi en selger til i Oslo-området. På toppen av dette trenger vi en person til på lageret som kan betjene kundene med utleieverktøy, som også øker stort, sier Kalland.

Effektiv rørlegger
Fjoråret skulle også vært et år med feiring av at Armaturjonsson ble 50 år i Norge, men alle arrangementer ble tatt av pandemien.
– Det er heller ingen hemmelighet at Sanipex-systemet har vært en stor suksess i Norge, det er også et eksempel på at mange rørleggere velger kvalitet og sikkerhet. De som tjener gode penger har forstått betydningen av effektivitet. Det ser vi ikke minst på salget av ferdig monterte fordelerskap eller hele tekniske sentraler, som sparer masse arbeid. Stadig flere har skjønt at det å plukke sammen deler fra plastposer og rydde emballasje i etterkant tar masse tid, forteller salgssjef Johnny Kvalheim.

De siste årene har man også begynt på tilby ferdig innregulert styresystemer for gulvvarme, som er deretter bare å feste på veggen og kjøre i gang.

– Vi hjelper mange av våre kunder hver dag med igangsetting av varmestyringssystemer via telefon , og vi ser at stadig flere derfor ønsker dette ferdig satt opp fra oss, sier Kvalheim.

Innovasjoner
Produksjon av fordelerskap har slått alle rekorder, i fjoråret leverte man 40 000, som tyder på at det er rom for den som er opptatt av utvikling og om nødvendig tar fram løsninger selv.

– Det er økende fokus på effektivitet, og stadig flere ønsker fordelerskap skreddersydd med alle kurser montert inn. At vi har produksjon av fordelerskap i Norge gjør oss mer leveringsdyktige og fleksible med hensyn til utforming, understreker teknisk sjef Thorn Fredrik Hemsen.

Selv om fordelerskapene ligger litt høyere i pris enne å kjøpe hver del for seg, er salget jevnt stigende, nettopp fordi de kommer med alle deler på plass, noe som stadig flere rørleggere forstår fordelen av.

Et annet eksempel er spesialdeler til sprinkler, der man har sørget for å få sprøytestøpt egne nøkkelkomponenter i PP i tråd med norsk byggeteknikk og som sparer rørlegger for både for jobb og deler.

Personlig service
Den solide framgangen man har hatt de siste årene bygger på at man i stor grad står fritt til å representere de beste løsningene fra verdens ledende leverandører.

– Vi er et mellomledd mellom produsent og grossist. Men vi er et verdiskapende mellomledd. Vi støtter rørlegger med informasjon og løsninger som gjør at han lykkes og opplever få avvik. Vi driver innovasjon og tilbyr produkter som er vanskelig å feile med, sier Hemsen.

Et annet viktig moment er servicegraden. Det er et faktum at rørleggere jobber helger og kvelder og trenger ikke sjelden litt støtte.

– Selv om jeg ikke kan forvente at mine folk skal stille opp vet jeg at de fleste tar telefonen når rørlegger ringer og har mye personlig kontakt. Det ser vi også på at nesten ingen ringer sentralbord lenger. De ringer til sin rådgiver. Vi bruker dessuten stadig mindre tid på ting som digitale verktøy kan løse, vi blir stadig mer effektive, sier daglig leder Kjell Bernt Kalland ved Armaturjonsson.