Rørlegger Stig-Olav Murberg i Rør og Bad AS i Alta, kan se tilbake på snart 40 år som rørlegger. - Jeg trives som plommen i egget og ser for meg å stå minst ti år til i jobben. Foto: Krister Sandaker Tårn/Kronstadposten».

Stig-Olav Murberg runder snart 40 år som rørlegger

- Jeg forstår ikke hvorfor flere unge ikke satser på rørleggerfaget:

0

Stig-Olav Murberg, daglig leder og eier av Alta-bedriften Rør og Bad AS, runder 40 år som rørlegger neste år og har slett ikke tenkt å gi seg med det første. – Men jeg ville egentlig bli biloppretter.

I ettertid er han glad for at han ikke kom inn på førstevalget «maskin og mekk», og valgte i stedet rørleggerlinjen. Etter skolegangen, jobbet han for ulike rørleggerbedrifter i Alta, Kirkenes og Hammerfest, innen han fant tiden inne til å etablere sitt eget i 2006, sammen med samboeren. De etablerte Rør og Bad AS og ble medlem i VVS Eksperten. Siden har det vært en sammenhengende suksesshistorie.

– Skulle jeg satse for meg selv, måtte jeg gjøre det før jeg ble for gammel. Dessuten hadde markedet tatt seg veldig opp i Alta, så det var bare å kaste seg ut i det.

Tekniske rørinstallasjoner
Siden har det gått slag i slag, og han kan vise til en sunn og god drift. Men det betinger at du er villig til å stå på, påpeker han.

– Jeg jobber en  del med tekniske rørinstallasjoner i bygg; det vil si både eneboliger, leiligheter og næringsbygg. Nylig startet jeg opp med et nytt prosjekt på 10 leiligheter, og i bolighus går det en del i varmepumper, forteller han.

Murberg monterte den første jordvarmepumpa i 1996, og har siden opparbeidet seg stor kompetanse på fagområdet. I tillegg til luft-til Vann – varmepumper, har han levert anlegg basert på bergvarme, jordvarme , Grunnvanns pumper og sjøvannsvarmepumper.

– Varmepumpemarkedet lokalt er preget av at flere selger billig arbeid og produkter, som er en utfordring for bransjen. Det hender vi må rette opp anlegg som en følge av det, som medfører at kunden får svi for det. Det er ikke tvil at omdømmet blir dårlig på både arbeid og produkt. Det er ingen tjent med, og det er kortsiktig av de som driver på denne måten.

For kunden er det også en dårlig løsning å kjøpe billig, og får ikke den besparelsen de blir forespeilet.

– Når installasjonen ikke blir bra nok, vil heller ikke varmepumpen fungere som den skal. Derfor må vi i bransjen skjerpe oss, og ikke ta snarveier. Det gjelder forøvrig både rørleggere og andre aktører i dette markedet.

Vanskelig å rekruttere
Murberg har i dag knyttet til seg en lærling for å kunne sikre rekrutteringen. Sammen farter de rundt  og legger rør for både private og utbyggere, og pågangen fra kunder er stadig økende. Han skulle gjerne ha knyttet til seg flere, men sliter med å få tak i folk, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

Her ser vi Stig-Olav Murberg og Elias Nyvoll-Haugen ute på oppdrag. Foto: Krister Sandaker Tårn/Kronstadposten».

– Rørleggerfaget er utrolig allsidig og spennende om du liker å jobbe med hendene. Det er stort behov for rørleggere, så jeg forstår ikke hvorfor ikke flere unge satser på dette fine yrket.

Han trekker spesielt frem at det stadig er nye utfordringer og stor variasjoner i jobben som trigger ham. Dessuten er en rørlegger med på å løse problemstillinger og skape verdier hver dag. Således er det en fordel å være lærling i en liten bedrift, nettopp fordi man får prøvd seg på det meste. Her er det ingen rutinemessige og faste oppgaver.

– Vi er nødt til å satse på egne folk, siden det er umulig å få tak i rørleggere for tiden. Rørleggerfaget sliter nok med et gammelt og ufortjent rykte om at dette handler mest om å grave i kloakk og stake tette avløp, noe som kanskje skremmer de unge. Det er tydelig faget trengs å framsnakkes , for det har ingen rot i virkeligheten. Jeg tar opp avløp maks én gang i året. Vi er rørleggere og skal holde på med rør.

Trives som liten
Selv om han gjerne skulle hatt større kapasitet for å kunne ta unna for pågangen, legger han ikke skjul på at han trives som liten bedrift, som gjør det oversiktlig og trygt å drive. Med mange på lønningslisten må du hele tiden sørge for å ha nok arbeid til alle, sier han.

Selv har han slett ikke måttet jakte oppdrag, de har kommet ustanselig. At mange kommer tilbake gang på gang, tar han som et godt skussmål på at han leverer godt håndverk.

– Ja, gjør du en god jobb og kundene er fornøyde, så har du mer enn nok arbeid som rørlegger!