Skanska utvikler FutureBuilt-prosjekt på Helsfyr

Målet er å utvikle et sirkulært Powerhouse:

0

Skanska Commercial Development Norway (Skanska CDN) har inngått intensjonsavtale med FutureBuilt for kontorprosjektet Fredrik Selmers vei 5 på Helsfyr. Målet er å utvikle et sirkulært Powerhouse.

Skanska har høye ambisjoner på bærekraft, og har satt seg mål om å være klimanøytrale innen 2045. For å bidra til dette har Skanska CDN en målsetning om at alle deres kontorprosjekter skal være helt utslippsfrie innen 2037.

–  Skal vi klare å nå målene våre for CO2 er vi nødt til å utfordre oss selv, tenke nytt og ikke minst dele erfaringer og samarbeide tett med ambisiøse og dyktige partnere. FutureBuilt er en slik samarbeidspartner, og vi gleder oss til å jobbe sammen for å skape et nyskapende, sosialt og økologisk bærekraftig kontorbygg av høy kvalitet, sier prosjektsjef Karin Lund i Skanska CDN.

– Fredrik Selmers vei 5 prosjekteres etter prinsippene i Powerhouse Paris Proof, en standard som tar utgangspunkt i Paris-avtalens 1,5 gradersmål. Energieffektivitet, materialressurser og sirkulær økonomi står helt sentralt for å oppnå CO2-målet vi har satt for prosjektet. Beregningene så langt tilsier at vi kan få til en reduksjon i CO2-utslipp på over 50 prosent sammenlignet med et standard TEK17-bygg. For å redusere energibehovet fokuserer vi på å utvikle et bygg som både krever mindre energi og som produserer energi. Gjenbruk og ombruk er et annet spennende aspekt ved prosjektet. Fredrik Selmers vei 5 er blant annet pilot i Sirkbygg, et FoU-prosjekt i Skanska-regi som også FutureBuilt tar del i. Sirkbygg skal bidra til å utvikle nye løsninger og produkter for demontering av bygg for videre gjenbruk om etter byggets levetid, påpeker Lund.

Siden oppstarten i 2010 er FutureBuilt-programmet utvidet både geografisk og tematisk. I mai ble nye kriterier for FutureBuilt 2.0 ferdigstilt. Kriteriene for forbildeprosjektene ligger godt i forkant av dagens praksis og regelverk. Blant temaene som blir viktige frem mot 2030 er klima og energi, sirkulære bygg og bydeler, delingsøkonomi, sosial bærekraft, naturmangfold og klimatilpasning, grønn mobilitet og ikke minst – urban klimainnovasjon.

– Skanska har tidligere vist at de ønsker å være både miljøledende og innovasjonsdrivende – blant annet gjennom sin tunge rolle i FutureBuilt-prosjektene Powerhouse Kjørbo og Nansenløkka på Fornebu. Nå tar Skanska CDN ambisjonene enda et hakk videre med mål om et sirkulært Powerhouse på Helsfyr, som skal kombinere plussenergi med både ombruk av eksisterende bygg og byggesystemer designet for demonterbarhet og framtidig ombruk. Vi heier på Skanska, avslutter Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt.