FTU har startet en HMS-stafett for å få økt fokus på trafikksikkerhet i HMS-arbeidet. Første veksling ble gjort ved at Dag Brenden fra Ramsøy AS (t.h.) ga stafettpinnen videre til Kim Brandsnes fra Williams Norge. Fotograf: Bjørn Ivar Vasaasen

Rørleggerbedriften Ramsøy AS mottok trafikksikkerhetspris

Rørleggerbedriften Ramsøy AS på Lillehammer mottok i dag Innlandet fylke sin trafikksikkerhetspris. Ramsøy AS mottok prisen for sitt arbeid med å innarbeide trafikksikkerhet som en del av bedriftens HMS-rutiner.

0

Bedriften startet samtidig fylkeskommunens HMS-stafett for bedrifter, og ga stafettpinnen videre til tilhengerbedriften Williams Norge fra Ringsaker.

Trafikksikkerhetsprisen er på 25 000 kroner og ble delt ut av Turi Elise Kaus som sitter i Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Tok initiativ til fokus på trafikksikkerhet
Ramsøy AS satt trafikksikkerhet på agendaen i 2019, og arbeidet som bedriften har lagt ned er bakgrunnen for at bedriften mottok trafikksikkerhetsprisen for 2020.

– Vi valgte å dele ut trafikksikkerhetsprisen til Ramsøy AS blant annet fordi bedriften på eget initiativ har innarbeidet trafikksikkerhet som en del av bedriftens HMS-rutiner, forteller Turi Elise Kaus, nestleder i FTU.

Bedriften hadde gode HMS-rutiner generelt, men de manglet rutiner knyttet til reiser og transport sett i forhold til hvor stor del av arbeidsdagen som de ansatte brukte i bil til og fra oppdrag.

– Bedriften satte derfor trafikksikkerhet på dagsorden, gjennomførte temamøter/opplæring for de ansatte, og fulgte opp dette med egne HMS- dager, sier Kaus.

Kaus legger til at bedriften har utarbeidet en egen trafikksikkerhetspolicy for kjøring i arbeidstiden, med skriftlige rutiner som er lagt i alle firmaets biler. Trafikksikkerhetsrutinene er også supplert inn i en egen HMS-app, som den enkelte ansatte må kvittere ut hver måned.

Ramsøy AS har også utarbeidet rutiner for vedlikehold av firmabiler og rutiner ved fornying av bilparken. De har involvert bedriftshelsetjenesten i arbeidet, søkt bistand og samarbeid med eksterne faginstanser på trafikksikkerhet, og delt sine rutiner og erfaringer med andre bedrifter.

Startet HMS-stafett for bedrifter
De fleste bedrifter er flinke på HMS og har gode rutiner på bruk av verne- og sikkerhetsutstyr i forbindelse med utøvelse av arbeidet.

– For mange er ferdsel på vegen en av de største risikofaktorene arbeidstakere blir utsatt for på jobb. En studie utført av Transportøkonomisk institutt viser at over 40 prosent av dødsulykkene på norske veger involverer førere som kjører i jobben eller som er på veg til eller fra jobb, opplyser rådgiver Bjørn Ivar Vasaasen i Innlandet fylkeskommune.

– Ifølge Transportøkonomisk institutt vil denne risikoen kunne reduseres dersom bedrifter innarbeider trafikksikkerhet som en del av HMS-arbeidet sitt, sier Vasaasen.

FTU ønsker fremover å bidra til å bidra til at trafikksikkerhet blir en del av HMS-arbeidet i bedrifter i Innlandet.

– Vi starter derfor en stafett hvor vi utfordrer alle bedrifter i Innlandet til å innarbeide trafikksikkerhet som en del av sitt HMS-arbeid. Dette vil kunne være et viktig bidrag til å bedre trafikksikkerheten på vegene, sier Kaus.