Thorbjørn Theie administrerende direktør i VVS Norge.

Positive tall for VVS Norge i 2020

Foreløpige regnskapstall viser at medlemsbedriftene i VVS Norge trosset pandemien og ligger an til å levere nok et år med overskudd og en samlet vekst i innkjøpsvolum på ni prosent i 2020, betydelig høyere enn bransjesnittet.

0

Det skriver VVS Norge i en pressemelding.

Det finregnes fortsatt på årsregnskapet for 2020, men det er klart at fjoråret lander bra for de 189 medlemsbedriftene i VVS Norge. I tillegg til solide innkjøpstall viser foreløpige regnskapstall at VVS Norge kommer til å gå med overskudd også i 2020. VVS Norge leverte overskudd også i 2019, tross mange investeringer i en oppstartsfase.

– Dette skjer til tross for flere investeringer og dessuten gjennom halvering av medlemsavgift for tredje kvartal i 2020 til medlemsbedriftene. Og ser vi på innkjøpstallene fra vår hovedgrossist Brødrene Dahl har det vært vekst i alle deler av landet, men særlig Østlandet og Midt-Norge har bidratt sterkt. Vi passerte i 2020 en magisk milepæl på over én milliard kroner i samlet innkjøp, til tross for nedstenging i mars og strenge Covid-19 restriksjoner gjennom hele året, sier Thorbjørn Theie administrerende direktør i VVS Norge.

Den kraftige veksten skyldes ifølge Theie engasjerte og lojale medlemsbedrifter.

– Vi ser at det særlig er prosjektmarkedet som driver veksten som følge av mange store prosjekter i 2020. Også privatmarkedet har en god vekst etter at oppussingsboomen slo ned hos nordmenn på vårparten. Jeg er imponert over hvordan våre medlemsbedrifter har klart å tilpasse seg og ikke minst prestere gjennom et krevende år. Vi har hele ved oppstart av VVS Norge hatt fokus på bedre innkjøpsbetingelser og priser, og med den imponerende veksten ser vi at alt arbeidet vi har lagt ned har lønt seg, sier han.

Selv om det har vært full nedstenging og hjemmekontor på administrasjonen, har alle ansatte i VVS Norge bidratt til resultatet i 2020.

– Alle har stått på for å yte den beste servicen til medlemmene under en krevende periode, samtidig har de også jobbet beinhardt for å utvikle og levere tjenester som medlemmer etterspør. Vi har gjennom 2020, lansert flere nye tjenester som kompetanseutvikling gjennom VVS Norge akademiet, nøkkeltalls oppfølging gjennom datavarehus Seerbite, regnskapsservice, prosjektering gjennom DHJ og fullverdig KS system gjennom Dextro. Uten den enorme innsatsen fra ansatte og ikke minst fra leverandørene ville vi ikke klart å oppnå det gode resultatet med både overskudd og innkjøpsvekst på 9 prosent, sier Theie til slutt i pressemeldingen.