Adm. direktør Torkild Korsnes i K. Lund. Foto: Wil Lee-Wright

– Ordrereserven er på historisk toppnivå når det gjelder prosjekter

Torkild Korsnes,adm.direktør K.Lund AS om 2021:

0

– Byggebransjen har i hele koronakrisen vært bedt om å holde hjulene i gang, også i den første fasen da ingen helt visste hva vi stod i, og mange medarbeidere på byggeplassene kjente på frykt for hva man risikerte. Jeg synes vår bransje har fått for lite anerkjennelse tidligere, så jeg håper flere har fått øynene opp for hvilken fantastisk bransje vi utgjør.

– Vi som bransje bygger alt til alle formål, i alle landets kommuner, hver eneste dag, og at det burde man gi hverandre en stor applaus for, påpeker Torkild Korsnes i K.Lund AS.

Usikkerheten i markedet er noe alle kan føle på i disse tider. Hvordan ser ordrebøkene ut fremover, og hvordan ser de utførende i VVS-bransjen på fremtiden. Hvilke utfordringer og muligheter ser de for seg. I denne artikkelen svarer adm.direktør i K.Lund AS, Torkild Kornes, med sine innspill til hvordan Trondheimsbedriften ser for seg utsiktene fremover, og hvordan koronaåret 2020 ble.

Les også hva Tor Torbergsen i Åge Nilsen AS uttaler om 2021:
– Usikker på dominoeffekten av eventuelle konkurser og pyskologien i markedet

Korsnes håper at både organiserte og uorganiserte bedrifter og ansatte har sett hvilken formidabel innsats organisasjonene på «begge sider» har gjort i denne krisen, og at man slutter opp om disse ved å melde seg inn og delta i spleiselaget for å betale det dette koster.
– Jeg håper også at mange stiller seg positive til å ta tillitsverv i sin organisasjon, sier han.

Er dere fornøyde med 2020 tross et svært turbulent år?
– 2020 ble brukbart for oss, med et pent plussresultat på bunnlinjen. Omsetningen gikk litt ned fra et svært høyt nivå i 2019, men det var som forventet og helt uten bekymring. For servicevirksomheten ble året bedre enn 2019, noe vi ikke trodde kom til å skje etter 12.mars 2020.

Har dere unngått permitteringer i 2020?
– Ja, det har vi. Permitteringer er i utgangspunktet ikke-tema hos oss. Alt har sin pris, og vi tror at totalprisen ved å permittere kan bli veldig høy, både for den ansatte og bedriften. Selv om det også koster å la folk gå ledig eller på lav produksjonsfart, er den kostnaden i hvert fall mer forutsigbar, synes vi. Dernest må det påpekes at bransjen er flink til å leie ut eller inn seg i mellom, slik at vi samlet sett tilbyr stabile arbeidsplasser til alle.

Hvordan ser markedsutsiktene for deres del ut fremover, og spesielt for 2021?
Ordrereserven er på historisk toppnivå når det gjelder prosjekter. For service, industri og faste kunder har vi ikke ordrereserve i den forstand, men vi har grunn til å tro at kundene kommer til å velge oss i samme grad i 2021 som de har gjort tidligere.

Ser dere noen utfordringer i markedet generelt, og i så fall hvilke?
I det korte perspektivet er spørsmålet hva som skjer i forbindelse med korona, både for samfunnet generelt og byggebransjen spesielt. Selv om vår bransje så langt har vært forskånet fra de største vanskene, er vi jo en del av en helhet hvor alt henger sammen med alt. I den sammenheng må jeg innrømme at jeg ergrer meg litt over uttalelser i media om at enkelte yrkesgrupper er viktigere enn andre. Det er naturligvis ikke korrekt. Alle trenger faktisk hverandre i et moderne samfunn. Hvis restauranten ikke driver, trenger de ikke rørleggertjenester. Og dersom kokken er permittert, vil han trolig vente med å pusse opp badet. Hvis mange virksomheter stenger dørene, vil behovet for både ombygging og nybygg kunne falle.

Det må ellers forventes at konkurransen i hele byggebransjen blir tøffere dersom oppdragene blir færre. Jeg er opptatt av at de bedriftene som satser på fast ansatte fagarbeidere bør være å foretrekke, at lærlingene blir ivaretatt, og at kvaliteten opprettholdes.

I et lengre perspektiv er hovedutfordringen fortsatt tilgang på kompetanse. Vi trenger flere rørleggere i bransjen. Her må vi bare fortsette å få frem hvor flott bransjen er og hvor variert faget er.