Adm.direktør Jon Sandnes i BNL,Foto: Moment Studio

Lettet over at det ikke ble en generell stengning av byggeplasser i Bergen

Jon Sandnes, adm. dir. i BNL:

0

BNL har stor forståelse for at Bergen kommune er bekymret når det gjelder smittespredning og mutantsmitte i kommunen, og at de må gjøre målrettede og strenge tiltak for å begrense videre smittespredning. – Vi mener at å sette krav til alle byggeplasser om å følge BNLs smitteveileder, er et slikt målrettet tiltak, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

– Vi er lettet over at Bergen kommune har falt ned på beslutningen om å unngå en generell nedstenging, det mener vi ville være et lite målrettet tiltak som også ville gitt store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser for både næringen, prosjekter og kundene, sier Sandnes.

BNL mener det er riktig av kommunen å innføre BNLs til enhver tid gjeldende smittevernsveileder som forskriftskrav for alle som har arbeid på byggeplass.

– BNLs smittevernsveileder har vært vårt viktigste våpen i kampen mot Covid19. Den har også gjennom hele pandemien vært under stadig revidering utfra smittesituasjonen i samfunnet. I siste oppdatering har BNL også tatt et initiativ for et nivådelt smittevern som gjenspeiler regjeringens definisjoner av tiltakssoner som ring 1 og ring 2-kommuner.

Byggenæringen er en stor næring med mange bedrifter og ansatte og BNL har vært forberedt på at det også kunne komme også smitteutbrudd i vår næring.

– Vi ser selvfølgelig svært alvorlig på de smittevernsutbruddene som nå har oppstått. Vårt inntrykk er at hittil har det vært få tilfeller av smitteutbrudd og at det gjøres godt smittevernsarbeid ute i bedriftene. Samtidig ser vi at de nye muterte virusene gjør at man må heve guarden enda høyere, og at det må stilles høye krav til bedriftene til å ta dette på høyeste alvor, sier Sandnes.

– For å kunne fortsette å holde hjulene i gang må alle bedriftene i byggenæringen følge våre smittevernsanbefalinger, det er provoserende at useriøse bedrifter som ikke tar smittevern på alvor bidrar til å undergrave alt det gode smittevernsarbeidet som er blitt gjort i 11 måneder, som også får konsekvenser for resten av næringen, avslutter Sandnes.

Les mer her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/ny-forskrift-byggeplasser-test-deg-ved-mistanke-om-smitte