Daniel Mothe i Moss Kommunale Eiendomsselskap har vært pådriver for å installere systemet.

Kontrollerer legionella med høy temperatur og sirkulasjon

- Vi ønsket en helhetlig løsning og ikke kun på vanninntaket

0

Nylig kunne Moss kommune innvie to nye anlegg som vil redusere faren for oppblomstring av legionella eller andre uønskede bakterier i varmtvannet. Løsningen sikrer at systemet til en hver tid er innregulert og dokumenterer driften.

Kommunen har installert et system som automatisk sørger for jevn høy temperatur og regelmessig vannuskifting i hele varmtvanns-systemet, henholdsvis ved Peer Gynt Helsehus og Orkerød Sykehjem. Sammen med kartlegging av rørsystemet og bruksmønster i forveien samt  hyppige vannprøver minimaliserer man dermed dannelse av biofilm, som er grobunn for legionella og andre uønskede bakterier. I tillegg får man dokumentasjon på driften av anlegget med alle delstrekninger.

Saken fortsetter under bildet:

Ved Orkerød Sykehjem har man installert følere/ventiler på hver valmtvannskurs, her fra kontrollrom. Til høyre touch skjerm for systemet.

Finnes overalt
Legionellabakterier finnes overalt, men trives godt i rørsystemer med lav vannutskifting og temperaturer mellom 20 og 50 grader. Bakterien spres særlig via dusjhoder, og kan føre til alvorlig sykdom og død , der eldre og de med svekket helse er utsatt. De siste årene har det vært flere utbrudd med fatale følger og man mistenker at mørketallene ved helseinstitusjoner er store.

– Vi har på begge institusjonene hatt systemer for forebygging av legionella basert på kjemisk vannbehandling. På grunn av størrelsen på anleggene og mange forgreninger var vi ikke helt fornøyd med løsningene. Vi ønsket en helhetlig løsning og ikke kun på vanninntaket. Med den nye løsningen har vi fått kontroll på temperaturen og sirkulasjonen i hele systemet og på hver delstrekning, full dokumentasjon via loggføring samt ikke minst lavere driftskostnader, sier Daniel Mothes ved Moss Kommunale Eiendomsselskap.

Saken fortsetter under bildet:

Rørleggerne Roland Haubold og Ken Mothes fra GK Rør i Moss har installert begge anlegg, her på Orkerød sykehjem.

Pådriver
Daniel Mothes har vært en pådriver i anskaffelsen, hatt faglig ansvar for å få prosjektene i mål. Løsningen man har gått for heter HyCleen Automation System fra Armaturjonsson, og er et moderne system for resirkulering av vann som automatisk innregulerer/balanserer vannmengdene i systemet og temperatur etter måling av temperaturen på flere steder i selve systemet.

Prinsippet for HyCleen er at det installeres ventiler med innebygget temperaturføler som dokumenterer varmtvannstemperaturen i sirkulasjonsledningen. Ventilene plasseres ute i bygget eller alternativt på en fordeler i teknisk rom, som da sitter på enden av sirkulasjonsledningen. En vet dermed at man har rett temperatur på hele systemet, da endepunktet kontrolleres før vannet går tilbake til berederen. På denne måten sikrer en at en alltid har temperaturer som legionella ikke trives med.

Følere og ventiler
Ved Peer Gynt Helsehus hadde man allerede VV-sirkulasjonsledninger på varmtvannet til hver avdeling, og man har her installert Hycleen i form av følere/ventiler på retursiden av alle de 12 kretsene. I tillegg er det plassert en føler ved utgangen fra berederen, denne leser temperaturen ut for å dokumentere at utgående temperatur er slik den skal være, samt varsler om det feil temperatur.

Saken fortsetter under bildet:

Ved Peer Gynt sykehjem ble følerne installert på eksisterende røropplegget, her bilde fra over himling.

Ved Orkerød sykehjem var det tidligere ikke VV-sirkulasjon og man måtte gå grundigere til verks. Her ble det etablert en VV-sirkulasjonsledning til hver delstrekning/avdeling. Selve fordeleren er montert i teknisk rom og her blir både temperaturen og sirkulasjonen i hver delstrekning automatisk overvåket og regulert.

Sebastian Gabrielsen, produktanvarlig hos Armaturjonsson.

– Systemet er enkelt å installere og sette i drift. Det gir mulighet for automatisert spyling av delstrekninger som blir lite brukt, for dermed sikre en god vannhygiene. Systemdata (temperaturer, tider osv.) logges, evalueres og vises på en 10-tommers berøringsskjerm. Systemdata kan også enkelt overvåkes eksternt, statusinformasjon og uvanlige hendelser rapporters via pushmeldinger, forklarer Sebastian Gabrielsen, produktanvarlig hos Armaturjonsson.

Kartlegging
I tillegg til å installere systemene har man i forveien og i samarbeid med brukerene grundig kartlagt varmtvannssystemene, og eliminert forgreninger og blindledninger som blir sjeldent brukt og begrenser derved sirkulasjon og regelmessig spyling. Man har også flyttet på sanitære installasjoner slik at en regelmessig bruk av tappestedene er ivaretatt. Driften vil som ved andre bygg bli fulgt opp med jevnlige vannanalyser.

– For å ha god oversikt og for å sikre en god vannhygiene har vi valgt å ta vannprøver en gang i kvartalet på alle helse- og omsorsbygg. Kartleggingen av det eksisterende røropplegget og bruksmønsteret er avgjørende for hvilket system for vannbehandling/overvåking man skal velge slik at det er tilpasset bygningen/anlegget.

Saken fortsetter under bildet:

.Rørlegger og installatør Roland Haubold fra GK Rør Moss viser app som styrer systemet, her ved Peer Gynt sykehjem

Stabilt
Sirkulasjonpumpen som blir brukt gir mulighet for å styres med konstant trykk, konstant vannmendge eller temperatur. Vi har valgt å bruke temperaturen som referanse siden dette er i samsvar med virkemåten fra Hycleen. Det er viktig å merke seg at hastigheten i en VV-sirkulasjonsledningen skal være ca. 0,3m/s – 0,5m/s.

– Systemene ser ut til å virke stabilt og pålitelig. Både Armaturjonsson og GK rør i Moss har vært gode samarbeidspartnere når det gjelder planlegging og gjennomføringen av prosjektene. For å sikre en god vannhygiene i eksisterende bygg er imidlertid kartlegging av rørsystemet og dimensjonering viktig. Å bygge sanitæranlegg hvor man unngår blindveier, utveksling av vann i rørene og sikrer sirkulasjon nærmest mulig tappesteder er framover et viktig ansvar for bransjen, sier sier Daniel Mothes ved Moss Kommunale Eiendomsselskap.

Serviceleder Ole Adrian Pedersen ved GK Rør Moss og Daniel Mothes ser seg fornøyd med både samarbeid og resultat.