Roger Aksnes, forretningsområdeansvarlig i Instalco Norge.

Instalcoselskapene Ventec Agder og Ventec Service fusjoneres inn i Ventec AS

Selskapene Ventec Agder AS og Ventec Service AS fusjoneres nå inn i Ventec AS, og blir dermed et felles Instalcoselskap. Hensikten med fusjonen er og sammen styrke markedsposisjonen og dra nytte av de synergier som oppstår med ett selskap. Ventilasjonsentreprenørens nedslagsfelt vil være rundt Grimstad, Kristiansand og Lillesand.

0

Ventec Agder og Ventec Service har hatt et tett samarbeid i alle år, mens Ventec AS har drevet selvstendig. Hensikten med fusjonen er nå å sammen styrke markedsposisjonen og dra nytte av de synergier som oppstår med ett selskap.

– Etter mange år er det nå naturlig å gjennomføre fusjonen av de tre selskapene. Sammen kommer de gjennom Ventecs varemerke til å stå sterkere i markedet og kunne dra nytte av hverandres styrker og spesialkompetanse. De kan også utnytte ressursene på en mer effektiv måte, sier Roger Aksnes, forretningsområdeansvarlig i Instalco Norge.

Tidligere har selskapene hatt kontorer i både Kristiansand og i Grimstad. I løpet av 2021 planlegger Ventec å flytte inn i et felles hovedkontor strategisk plassert i Lillesand. Det vil effektivisere driften ytterligere og skape positive effekter når det gjelder arbeidsmiljø og det sosiale.

Ventec er spesialister på ventilasjons- og klimaanlegg for industri, kontor, kjøpesenter, hotell, skoler og andre offentlige bygninger. Selskapet utfører også installasjoner i boliger og driver servicevirksomhet.