VA-direktør Morten Lerengen, og markeds- og bærekraftsdirektør Kjetil Grønbakken i Heidenreich kan glede seg over stor vekst i VA-segmentet så langt i 2021.

Heidenreich har en omsetningsvekst på hele 30 prosent innen VA

Heidenreich kan etter årets åtte første måneder vise til en omsetningsvekst på over 30 prosent innenfor VA. Direktør for VA i Heidenreich, Morten Lerengen, er svært fornøyd med at satsningen på kompetanse og bærekraft resulterer i økte markedsandeler.

0

Han nevner samtidig at bærekraft nå endelig er blitt et konkurranseparameter å regne med i en tøff bransje med små marginer.

– Dette resultatet skyldes felles innsats fra alle i hele organisasjonen, og en imponerende innsats fra alle støttefunksjoner. Vi snakker blant annet om forflytning av utrolige volum av varer som er håndtert i en krevende tid med råvaremangel og stor bruk av alternative leverandører. Vi har fortsatt forsøkt å holde oss til norske leverandører også i denne perioden, og har fått velvillig støtte fra mange av dem for å sikre våre forsyningslinjer ut mot pågående prosjekter, påpeker Lerengen.

– Norske leverandører som har fokus på bærekraft vil være en forutsetning for å nå våre bærekraftsmål for fremtiden, da vi innen forholdsvis kort tid vil få absolutte krav om EPD inn i offentlige anskaffelser og større anleggsprosjekter. Våre kunder etterspør dette i større og større grad, og som grossist stiller vi tøffe krav til våre leverandører.

Å vinne kommuneavtaler er en viktig del av omsetningen
VA-sjefen understreker at de har vunnet flere kommunale anbudskonkurranser den siste tiden, hvor bærekraft er en av de viktigste faktorene for å bli den foretrukne VA- grossisten. Vi har vært Miljøfyrtårnsertifisert helt siden 2010, og er tydelige på hvilke tiltak vi skal iverksette i årene fremover. Det er nettopp denne dokumentasjonen og vår målsetning vi ser gir høy score i anbudsprosesser.

Heidenreich skal redusere utslipp
Heidenreich skal redusere sine utslipp med minimum 70 prosent innen 2030.
– Bærekraft er ikke noe selskaper lenger kan smykke seg med, men det er konkrete mål og tiltak, sier markeds- og bærerkaftsdirektør Kjetil Grønbakken i Heidenreich.

Han innrømmer at det er ambisiøse mål som er satt.
– Vi skal redusere våre utslipp med min 70 prosent innen 2030. Dette krever tiltak som vi allerede er i gang med.