T-Rør som er med i Flow_Group, får større og større prosjekter som krever kompetanse, og BIM kunnskap. - Vi har som medlemmer i Flow Group tilegnet oss kunnskap som er helt essensielt for å være med på de mest spennende prosjektene i vårt distrikt, sier Magnus Ekker, daglig leder i T-Rør AS.

– Fusjon og endringer i T-Rør har gitt positive resultater

Covid-19 satte verden litt på pause og ga omsetningssvikt for  T-Rør AS. Nå er situasjonen snudd til det positive etter at rørleggerbedriften har tatt grep og gjort mange endringer som skal ta de fremover og videre for økt vekst. – Fusjonen med Rørmann AS har gitt oss et godt løft, sier daglig leder Magnus Ekker i T-Rør AS.

0

T-Rør AS startet med et ønske om å drive egen bedrift, skape sin egen arbeidsplass og etter hvert utvikle og drive større. Det startet i 2012 med de tre medarbeidere, Bjørn, Steinar og Bjørnar som fortsatt er eiere og jobber i bedriften. Da var fokuset på å komme seg inn på markedet for serviceoppdrag, eneboliger og varmepumpeanlegg. På grunn av stadig økende oppdragsmengde ble flere ansatt og i løpet av 2017 var man 12 medarbeidere.

– Dette ga muligheter for å ta på oss større oppdrag og prosjekter, noe som ga nye utfordringer for videre utvikling, samt at det var spennende og ga mersmak i måten å jobbe på inn mot B2B markedet. Under denne utviklingen ble T-Rør godkjent som lærlingebedrift, og har i dag både utplasseringselever, lærlinger og voksenlærlinger, sier Ekker.

Saken fortsetter under bildet:

På bildet ser vi fra venstre, Magnus Ekker, Bjørn Olav Løvli, Siw Beathe Fossen, og Per Einar Ulvin.

Det var i 2019 muligheten for å bli med i FLOW Group dukket opp for T-Rør. De søkte et partnerskap hvor de  kunne utvikle virksomheten videre, og eierne bak selskapet hadde sett til Flow Group som de mente var en profesjonell aktør, og hadde systemer for effektivisering og kompetanseutvikling av både medarbeidere.
– Det førte også til at vi ansatte vår første kvinnelige kollega Siw  som kontormedarbeider for og blant annet bistå i jobben med å implementere nytt kvalitetsledelses system ISO 9001.

2020 var et år på godt og vondt
– Covid-19 satte verden på pause og ga omsetningssvikt, men selskapet gjorde mange endringer som skulle ta de fremover i utvikling og vekst, blant annet en sammenslåing med Rørmann AS på slutten av året. Dette ga ordre økning og vi ble en foretrukken leverandør til flere entreprenører og eiendomsforvaltere, både på prosjektmarkedet, og ikke minst fikk man på plass flere rammeavtaler, påpeker Ekker..

– Verden er i endring, kunder og entreprenører og markedet generelt forventer og krever mer enn før, valgene er flere og mulighetene så mange. Så det handler om å kunne tilby kunder og entreprenører den beste total pakken for dem.

Prioriteringene til T-Rør vil fremover også ligge inn mot ettermarkedet. Der bruker de Flow Group `s ny utviklede serviceprogram FLOW Signatur, som har blitt ble utviklet under Covid 19.

– Vi har nå egen serviceleder og prosjektleder som regner anbud og bistår våre rørleggere ute på oppdrag, både innenfor rammeavtaler, drift- og vedlikeholdsoppdrag, små og store prosjekter.  Vi leverer i dag tjenester innenfor sprinkler-, sanitær-, varme- og kjøleanlegg, rådgivning, sier Ekker.

T- Rør AS blir fra høsten totalt 19 ansatte, derav tre damer.

– Det synes vi er stas og har som ønske og øke kapasiteten i administrasjonen. Bedriften har vokst ut av lokalene man har på Trekanten og er på utkikk etter større lokaler. Nå ser vi fremover, og ønsker ytterligere vekst i bedriften. Målsettingen er  å være den foretrukne  leverandøren til kunder og lokale entreprenører. Vi driver i dag virksomheten i henhold til ISO 9001, og målet er sertifisering i løpet av høsten. Flow- Group`s utviklede ISO 9001 kvalitetssystem gir virksomheten muligheten til å være med blant flere aktører og levere opp til de krav som settes i dag av dokumentasjon og systemer. I tillegg skal ISO 14001 miljøstyring implementeres, og bilparken har begynt å få elbiler, sier Ekker  til slutt.