Håvard Hildrum, salg- og markedsansvarlig hos VVS-entreprenøren FLOW Trøndelag VVS

FLOW Trøndelag VVS går inn i det nye året med fulle ordrebøker

– Da koronaen kom og nedstengningen av landet var et faktum, gikk vi straks i dialog med kundene våre. Ved å prioritere tett kontakt og raskt få på plass godt smittevern, kunne vi fortsette prosjektene våre så godt som normalt og uten stopp, forteller Håvard Hildrum, salg- og markedsansvarlig hos VVS-entreprenøren FLOW Trøndelag VVS om dette spesielle året.

0

I annerledesåret 2020 har FLOW Trøndelag VVS AS laget et nytt teknisk serviceprogram for kundene, lansert egen koronavask, miljøsertifisert seg etter ISO 14001 og resertifisert seg etter kvalitetsstandarden ISO 9001. Den tverrfaglige satsningen på elektro og klima i Trøndelag kom også skikkelig på plass i år..

Vokser videre
Med gode systemer og rutiner på plass ble ikke konsekvensene så store som fryktet da koronakrisen kom.

– Det ga oss spillerom til å styrke den flerfaglige satsningen vår i Trøndelag, hvor utviklingen av klimaavdelingen vår fortsatte med full styrke. Ikke minst har vi etablert elektroentreprenøren FLOW Elektro Midt-Norge AS. Både klimaavdelingen og elektroentreprenøren har fått et solid fotfeste i markedet i år, fortsetter Håvard Hildrum.

Det tette samarbeidet mellom de tekniske fagene klima, elektro og VVS gir synergier. FLOW Trøndelag VVS ligger an til rekordomsetning med mange prosjekter i året som har gått. Som sykehjemmet i Selbu, kontorbygget Signalbygget og Ahlsells nye butikk i Trondheim. Andre prosjekter er Coop Obs sin nye butikk på Tunga, klatresenter på Sluppen, leilighetsbygg i Trondheim og mye mer.

– Nå er vi godt i gang i samspillprosjektet Johan Boier videregående skole. Vi ble invitert inn i prosjektet på et tidlig stadium sammen med totalentreprenøren RUTA for å planlegge VVS-installasjonene og finne de beste løsningene, sammen med byggherren Trøndelag fylkeskommune, sier han.

Også 2021 ser meget bra ut, og FLOW Trøndelag VVS går inn i det nye året med fulle ordrereserver.

– FLOW Group, den tverrfaglige grupperingen som vi er en del av, vokser også, og vi ser mot nord. Nå søker vi dyktige rørleggere/prosjektleder til vår satsing i Bodø, hvor det er stor byggeaktivitet, legger Håvard Hildrum til. – Å etablere egne bedrifter på stedene vi ønsker å være representert er riktig for oss. Da starter vi med å finne de riktige menneskene som skal lede den nye satsingen først, slik vi gjør i Bodø nå, fortsetter han.

Greif Sæther, daglig leder i FLOW Trøndelag VVS.

– Vi skal bli best på miljø
I høst var tiden inne for FLOW Trøndelag VVS til å resertifisere seg etter kvalitetsstandarden ISO 9001, samtidig som bedriften miljøsertifiserte seg etter ISO 14001.

– ISO-sertifiseringen på kvalitet handler om å kontinuerlig forbedre seg, mens vi med den nye ISO 14001-sertifiseringen møter kravene fra kundene om å ta ansvar for vårt ytre miljø. Som VVS-entreprenør kan vi påvirke energiforbruket i byggene og hvilke materialer som velges. Den påvirkerrollen skal vi bruke aktivt. Vi har bestemt oss for å bli best på miljø, forteller Greif Sæther, daglig leder i FLOW Trøndelag VVS.

Rent praktisk er tre av servicebilene byttet ut med elbiler, og Greif Sæther forbereder leverandørforhandlinger med tydelige miljøkrav.

– ISO-standardene er så integrert i rutinene våre, at vi ikke trenger tenke så mye over det i det daglige. Det går automatisk, beskriver Greif Sæther.

Nå som også miljøsertifiseringen er på plass hos FLOW Trøndelag VVS, er mye av forarbeidet klart for de andre bedriftene i FLOW Group som også skal miljøsertifisere seg.

Nytt serviceprogram for kundene
Markedet for drift og vedlikehold vokser med stadig flere kunder med faste avtaler, og FLOW Trøndelag VVS har styrket avdelingen med Stian Schjerve som avdelingsleder. Tett kundekontakt har også gitt inspirasjon til å lage et nytt serviceprogram på tvers av de tekniske fagene.

– Vi opplevde at kundene ikke forsto servicerapportene våre. Det har vi grepet fatt i sammen med blant annet Coop, som er en av drift- og vedlikeholdskundene våre. Vi har også hentet det beste fra andre bransjer, som bil og eiendom, forteller Håvard Hildrum.

Nå tilbyr alle FLOW-bedriftene det nye serviceprogrammet FLOW Signatur til kunder over hele landet.

Kreativt under koronaen
Kreativiteten blomstrer i FLOW Group. Idéen om en ny koronavask for butikker, kjøpesentre og offentlige rom var det en av rørleggerne i FLOW Trøndelag VVS som fikk. Idéen ble utviklet videre og leverandører koblet på, og de første vaskene ble montert i Trondheim i desember.

– Vi setter pris på initiativ og engasjement, og har skapt en bedriftskultur som vi er stolte av. Det gleder oss at så mange dyktige fagfolk tar kontakt og spør om å få jobbe med oss. Også tidligere ansatte spør om å få komme tilbake, forteller Håvard Hildrum og Greit Sæther, som starter 2021 med fire flere ansatte enn for et år siden.