Anders Sandmæl, Dokumentert AS

– Ingen dekning i loven for å behandle uke- eller dagpendlere fra Sverige ulikt

Sprinklerkontrollører blir stanset - klager til Erna Solberg på forskjellsbehandling:

0

Anders Sandmæl i Dokumentert AS, leder en bedrift som kan betegnes å utføre samfunnskritiske oppgaver siden de jobber med brannsikkerhet. Nå har bedriften sendt klagebrev til blant annet statsminister Erna Solberg. Anders Sandmæl mener at regjeringen driver med feilaktig, usaklig og konkurransevridende forskjellsbehandling i forhold til smittevernloven.

– Det arbeidet vi utfører kan få konsekvenser at det ikke utføres. Vi har sendt brevet på vegne av egen virksomhet og ansatte. Det vi tar opp gjelder også alle andre norske bedrifter som har fast ansatte med bopel i Sverige og som ukependler. Entreprenørbransjen rammes derfor i like stor grad som det vi gjør, i tillegg til mange andre virksomheter i andre næringer, sier Sandmæl.

Ikke over grensa
Firmaet har flere ansatte sprinklerkontrollører som bor 20 mil fra den norske grensen, De bor i egen enebolig mens de er på arbeid i Norge. Likevel får de ikke komme over grensen for å utføre arbeid.

-Hvis arbeiderne hadde bodd nærmere grensen kunne de pendlet til Norge hver dag. Hvis innreise fra Sverige er begrunnet med bekymring for smitte, er det bedre at det skjer en gang i uka og ikke fem. Det er ikke noe i smittevernloven som åpner for en slik forskjellsbehandling, påpekes det i brevet, som i tillegg til statsministeren også er sendt helseminister Bent Høie og justisminister Monica Mæland.

I brevet heter det videre:
– Det er stor smitteøkning i Norge, til tross for stengt grense. Det er derfor ikke noe saklig eller faglig begrunnelse for at svenske arbeidere innebærer en økt risiko i forhold til de som har fast bopel i Norge. Det finnes ingen dokumentasjon som gir grunnlag for at dette gir noe høyere risiko i forhold til de som bor fast i Norge.

-På grunn av et meget strengt testregime har svenske arbeidere en betydelig mindre spredningsrisiko enn de som bor fast i Norge, påpeker Sandmæl.

Større risiko
Anders Sandmæl hevder at det er en større risiko for at konkurrentene i bransjen bidrar til smitte enn at hans egne ansatte gjør det.

-Man kan reise fritt rundt i Norge uten å ta hensyn til smitte der de kommer fra eller de steder de reiser til. Det er ingen offentlig registrering av denne type reisevirksomhet. Det er heller ingen obligatorisk testing eller registrering. Vi vet at en av kontrollørene hos våre konkurrenter har vært smittet.

Hvem skal betale?
Det understrekes at norske myndigheter stiller krav til bygninger, eier er blant ansvarlig for at brannsikkerheten blir ivaretatt og dokumentert. Kundene til Anders Sandmæl kan ikke lenger ivareta disse kravene og det etterspørres om myndighetene har vurdert denne konsekvensen.

-Hvem skal kompensere for de tapte inntektene som selskapet har nå basert på denne feilen? De ansatte er permittert og belaster samfunnet, noe vi ikke ønsker, legger Sandmæl til avslutningsvis i brevet til myndighetene.