Hos Comfort Gran Revetal utgjør jentene en femtedel av alle håndverkerne i virksomheten. Her er hun omgitt av På bildet ser vi fra venstre, styreleder Georg Gran, Henriette Sørebø, og daglig leder Bergljot Woll i Comfort-bedriften på Revetal.

Comfort Gran VVS blant bransjens beste til å rekruttere jenter

Hos Comfort Gran VVS i Revetal, utgjør jentene en femtedel av alle håndverkerne. Sammenliknet med andre rørleggerbedrifter er dette en relativt høy andel.

0

Ekteparet Bergljot Woll og Georg Gran har bygd opp Vestfold og Telemarks største rørleggerbedrift fra bunn av. I dag har de 54 ansatte, hvorav 20 prosent er jenter. Til tross for at de er gode på å ha en jevn kjønnsbalanse i en mannsdominert bransje, har de aldri jobbet spesifikt for dette.

– Vi synes selvfølgelig at det er veldig viktig å få flere jenter inn i VVS-bransjen. Når det er sagt, så er det aller viktigste for oss å ansette dyktige fagfolk. Vi er derfor veldig fornøyde med at vi har fått såpass mange dyktige håndverkere inn i selskapet, og synes det er ekstra gledelig at gjengen vår består av både kvinner og menn, sier daglig leder, Bergljot Woll.

Enkelte fordommer henger igjen
Woll forteller at de ansatte på byggeplassene synes det er positivt når det kommer jenter ut på anleggene.

– Det blir nok et litt varmere arbeidsmiljø når det kommer inn flere jenter, sier hun.

Det hender riktignok at det oppstår enkelte situasjoner hvor det blir tydelig at gutta fremdeles har noen fordommer. Men Woll tror dette kun skjer i beste mening.

– To av de kvinnelige lærlingene hos oss skulle stable noen MA-rør, som er veldig tunge. Da var det en av gutta som var helt sikker på at de trengte hjelp, men han fikk klar beskjed om å holde seg unna, sier hun og ler.

Vann blir aldri trådløst
– Comfort Revetal har gjort en kjempejobb i å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft, og det er gledelig å se at de har en god balanse av både jenter og gutter. Vi håper at andre bedrifter kan se til Comfort Revetal for inspirasjon, og at dette ikke minst kan inspirere flere jenter til å vurdere denne yrkesretningen, sier Kari Øgle Kjensberg, administrerende direktør i Bademiljø og Comfort-Kjeden (VVS Norge RMB).

Etter et år med permitteringer, konkurser og høy arbeidsledighet blant mange i Norge, vil det antakelig i fremtiden bli viktigere for folk å velge en utdanning og yrkesretning der det er gode jobbmuligheter. Woll tror ikke det blir noe mindre behov i VVS-bransjen i fremtiden.

– Det eneste som er sikkert er at vann aldri kommer til å bli trådløst. Så dette er en god jobb, der jeg ikke kan tenke meg at det blir mindre behov for folk i årene som kommer. Derfor er dette en trygg jobb for både jenter og gutter. Det viktigste er at du må like å bruke hendene og være praktisk anlagt, i tillegg til å ha med deg hodet. I denne jobben må du jobbe mye med planlegging og ha god teknisk forståelse, sier hun.