AF og OBOS bygger 295 miljøsertifiserte leiligheter i Lørenskog, med AF Bygg Oslo som totalentreprenør og Østlandske VVS som totalunderentreprenør for rørentreprisen. Et samarbeid både Einar Grimstad, prosjektleder i AF Gruppen og rørleggerbedriftens prosjektsjef Anders Sødal Ranheim ser fram til.

Skal bygge plassbygde bad for 295 leiligheter i prosjektet «MIDT» på Skårersletta

Østlandske VVS sitt største oppdrag noensinne:

0

Østlandske VVS er blitt tildelt rørentreprisen for leilighetsprosjektet «MIDT» på Skårersletta i Lørenskog av AF Gruppen. Det omfatter plassbygde bad i 295 leiligheter, og er rørleggerbedriftens hittil største oppdrag i verdi. – Et drømmeoppdrag for oss, fastslår prosjektsjef Anders Ranheim.

Det er selskapet Skårersletta 50 Utvikling – hvor OBOS Nye Hjem og AF Eiendom har delt eierskapet på midten -, som er byggherre. AF Bygg Oslo er valgt som totalentreprenør for prosjektet, som har en verdi på 714 millioner kroner uten mva. og omfatter totalt 35.000 kvadratmeter.

Oppstart av rivning ved AF Decom er i gang, med oppstart av oppføring av de nye byggene i tredje kvartal 2021. Ferdigstillelse av prosjektet forventes i fjerde kvartal 2024.

– Rørentreprisen er ekstremt viktig
Einar Grimstad, prosjektleder i AF Gruppen, er svært tilfreds med valget av Østlandske VVS som underentreprenør etter en omfattende anbudsrunde, og understreker at de er spesielt opptatt av å ha med seg kompetente samarbeidspartnere nettopp på rør.

– Ja, vi vet alle i denne bransjen hva dårlig rørleggerarbeid kan føre til av konsekvenser. Vi er opptatt av høy kundetilfredshet også blant sluttbrukerne – det vil si kjøperne av leilighetene. Det hjelper ikke hvor stor og fin leiligheten er, om man opplever fukt og/eller dårlig lukt på grunn av små og store vannlekkasjer. Det er klart det farger kundeopplevelsen veldig. Derfor ønsker vi å bruke de vi vet leverer kvalitet og gode løsninger, framfor å kun gå etter billigste anbud.

– Vår ettermarkeds-avdeling hadde god erfaring med Østlandske VVS fra tidligere, dessuten fikk vår rørtekniske controller gode svar fra prosjektteamet under intervjurunden. I sum gjorde det oss trygge på at de var de rette for oss, selv om pristilbudet i sluttrunden var relativ jevnt mellom aktørene.

Plassbygde bad
Innbakt i entreprisen, ligger plassbygde bad. Det vil i sum si nesten 400 bad og wc-rom.

Det setter Østlandske VVS sin prosjektsjef Anders Ranheim pris på. Ikke bare at det gjør oppdraget til bedriftens største, målt i verdi. Men også at det gir etterspurt erfaring og kompetanse for lærlinger og unge rørleggere.

– Jeg må berømme AF Bygg Oslo for at de har valgt plassbygde bad på et så stort prosjekt. Det er ikke så ofte man ser det lenger i Oslo-regionen. Å kunne bygge badene fra bunnen av, er jo litt av kjernen i vårt fag, sier han.

– Jeg hører ofte i samtale med lærlinger og unge rørleggere i prosjektmarkedet om hva de trenger av påfyll av kompetanse og erfaring, og da er det veldig ofte utstyrsmontering i bad de trekker fram. På prosjekter er det ofte kabiner det handler om, så dette er vi veldig fornøyd med da vi alltid har med lærlinger i våre prosjekter.

Grimstad presiserer at de også bruker kabiner der det er mest hensiktsmessig, men at de valgte plassbygde bad i dette prosjektet av to hovedårsaker:

– For det første har vi bedre kontroll på produksjonen. I tillegg varierer leilighetene her fra 23 til 112 kvadratmeter, som gjør at gevinsten med prefabrikkerte moduler reduseres. En annen, stor fordel med plassbygde bad, er at det øker handlingsrommet til rørleggeren, samt også øker tilvalgsmulighetene for sluttkunden.

Åpen for innspill
I totalentrepriser så er AF svært opptatt av å spille på lag med sine underentreprenører, understreker Grimstad. Det kan også Ranheim bekrefte.

– AF er åpne for innspill, som er viktig for oss som sitter med funksjonsansvaret i etterkant. Om vi ser andre og muligens bedre løsninger enn det som er beskrevet, er det viktig at det er rom for å spille inn det og kunne påvirke prosjektet positivt. Uten med det å si at alle våre innspill blir applaudert, sier han med et smil.

Han legger til at Østlandske VVS utarbeider detaljerte tilbud i en anbudskonkurranse, som bidrar til å skape et fundament for en god dialog med mindre krangling i prosjektet.

– Noen entreprenører synes det er greit å få et tilbud på tre linjer, uten forbehold og forutsetninger. Men det kan være et tveegget sverd, fordi de tingene du har forutsatt ikke kommer til syne før etter at kontrakten er signert og byggingen er i gang. Da kommer gjerne diskusjonene om hva som egentlig er avtalt, og som underentreprenør havner du da ofte i en skvis. Selv om det kan ta litt lenger tid i kontraheringsfasen ved at partene blir enige på detaljnivå, vil den tiden bli hentet igjen flere ganger under byggeprosessen – og man slipper krangling og dårlig stemning mellom partene. Noen diskusjoner vil det alltid være i et byggeprosjekt, men det handler om å holde dette til et minimum.

– Vår erfaring er at det er ulikt hvordan dette håndteres i bransjen, men i dette tilfellet var det en meget ryddig og god prosess, understreker han.

Rørleggerbedriften er nå i gang med prosjektering for fullt, med planlagt oppstart i september.

– Det gleder oss stort at vi er en del av dette prestisjeprosjektet. I og med at det løper over tre år, blir det greit å håndtere i forhold til at man ikke må sette inn altfor store ressurser i en kort periode. Østlandske har også levert rørentreprisen på naboprosjektet Skårersletta 50 og er allerede godt kjent i området. Så dette er et veldig bra prosjekt for oss på alle måter, sier Ranheim.

Han forteller til slutt at rørleggerbedriften aldri har hatt en så stor ordrereserve noen gang som de har nå.
– Det er betryggende å vite at vi har sikret oss jobb i mange år fremover. Det siste året har vært litt turbulent i prosjektmarkedet, da mange prosjekter ble satt på vent i 2020. Men nå er vi optimister, og gleder oss over god ordreinngang og mange spennende jobber fremover.