Boligbyggingen falt i 2020

Ble bygget nesten 30 000 boliger:

0

I løpet av 2020 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av nesten 30 000 boliger. Det er en nedgang på 5 prosent fra 2019. Vi må tilbake til 2014 for å finne et lavere antall igangsettingstillatelser enn i 2020.

Det er ett fylke som har gitt betydelig flere tillatelser enn de andre. Det forteller Jens Mathiesen som er ansvarlig for statistikken:

– Viken ga klart flest igangsettingstillatelser til å bygge bolig i 2020. Med 9 788 igangsettingstillatelser har det i Viken blitt gitt mer enn tre ganger så mange tillatelser som i det neste fylket på listen. Der finner vi Trøndelag med 3 115 igangsettingstillatelser, forteller Mathiesen.

Dette til tross for at Viken hadde en nedgang på om lag 9 prosent fra 2019.

Videre er det store forskjeller mellom fylkene. Mens det i Agder har vært en økning med opp imot 30 prosent, har både Vestland og Troms og Finnmark opplevd en nedgang på rundt 20 prosent i igangsettingstillatelser gitt i 2020.

Tilsvarende nedgang for bruksareal til andre bygg enn bolig

I 2020 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 5,3 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette gir en nedgang på 5 prosent fra året før, viser nye tall fra statistikken Byggeareal.

– 4 millioner av dette er bruksareal til næringsformål, mens resterende 1,3 millioner kvadratmeter er bruksareal til fritidsbygninger, boliggarasjer, m.m. Bygningstypen med mest bruksareal igangsatt til næringsformål, er «Hus for dyr/landbrukslager/silo» med rundt 400 000 kvadratmeter, tett etterfulgt av «Lagerhall» med 391 000 kvadratmeter, forklarer Mathiesen.

Færre og mindre fritidsbygninger
6 274 fritidsbygninger fikk igangsettingstillatelse i 2020. Det betyr at 2020 er fjerde året på rad med nedgang i antall igangsettingstillatelser til fritidsbygninger.

Mens antall igangsatte fritidsbygg sank med nærmere 6 prosent, gikk igangsatt bruksareal til fritidsbygninger ned med 11 prosent fra 2019 til 2020. Dette skyldes bl.a. at det ble gitt igangsettingstillatelse til færre store fritidsbygg med flere bruksenheter.¹

Forskjellen mellom fylkene er stor.

– Flest igangsettingstillatelser til fritidsbygninger ble det gitt i Innlandet. Der ble det gitt totalt 1 424 tillatelser i 2020. Deretter følger Viken, hvor det ble gitt 1 348 tillatelser. Samtidig er det verdt å merke seg at Innlandet er fylket med størst nedgang. I 2020 ble det gitt 15 prosent færre tillatelser enn i 2019, forteller Mathiesen.

Det er størst økning i igangsettingstillatelser til fritidsbygninger i Møre og Romsdal. Der ble det gitt 255 tillatelser, som er 28 prosent flere enn året før.

Sterk nedgang i ombygging til boliger
I 2020 har 1 351 nye boliger blitt til som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. Dette er en nedgang på knappe 20 prosent sammenlignet med 2019. 719 boliger ble ombygget i eksisterende boligbygg, mens 567 boliger kom til som følge av ombygging av eksisterende næringsbygg. Det ble også opprettet 65 boliger som følge av ombygging i boliggarasjer, fritidsbygninger m.fl.