Webinaret holdes av Malik Abid fra SGP Armatec og er om SYR filter for tappevann og trykkreduksjonsfilter. Det er satt av tid etter webinaret for spørsmål.

Arrangerer webinar om SYR filter for tappevann og trykkreduksjonsventiler

Torsdag 18. februar, fra klokka 10.00-10.30, kan du delta på gratis webinar  om SYR filter for tappevann og trykkreduksjonsventiler, med  salgsingeniør Malik Abid fra SGP Armatec AS som foredragsholder.

0

– Dette er et aktuelt tema, og jeg håper så mange som mulig blir med, sier han til VVSforum. Det kan du gjøre ved å melde deg på via nettsiden sgp.no.

Malik vil snakke om  trykkreduksjonsventiler og filter for tappevann, og det er satt av tid for spørsmål etter webinaret. Trykkreduksjonsfiltre  har fordelen at de tåler trykkslag fra nettvannet og sørger for å levere stabil trykk ut på anlegg. Ved å installere en trykkreduksjonsventil unngår man skader på anlegget grunnet høyt trykk og i tillegg reduseres vannforbruket.
– Du får konstant utløpstrykk, selv om det er svingninger på nettvannet. På denne måten reduseres også støyen fra vannstrømningen i installasjonen, forklarer han.

Beskyttelse mot gamle rør
I Norge er vannet såpass rent at det kan drikkes rett fra springen. Filter for tappevann er første og fremst tiltenkt som en beskyttelse mot det gamle rørnettet i landet.

– Siden vi ligger etter med vedlikehold på tappevannsrør, er det fare for at rustpartikler, sammen med grus og sand, blander seg med drikkevann. Drufi+ filter fra tyske SYR kan gi en slik beskyttelse både i og uten kombinasjon med en trykkreduksjonsventil. Enheten kan «flushes» mens den er i bruk og kan leveres opp til størrelsesorden DN100.

Webinaret er gratis, og du finner påmeldingen her.