Roar Smelhus i Home Workspace, og Odd Thomas Olafsen i WSP.

WSP har signert leieavtale med Home Workspace på Torghjørnet i Hamar

WSP har signert leieavtale på Torghjørnet i Hamar sentrum, et bygg som skal løftes til en ny storhet med bidrag fra blant annet 6CST og Home Workspace. – Dette er en gledelig nyhet i disse koronatider, sier Roar Smelhus i Home Workspace.

0

Selskapet har som formål å aktivere tomme lokaler, og fylle det med nytt innhold. Det vil han gjøre ved å tiltrekke seg spennende leietagere og medlemmer som sammen vil skape fremtidens samarbeidsplass der ulike aktører jobber på samme sted og i et fellesskap for å skape arbeidsplasser som løser samfunnsutfordringer.

– Vi snakker ikke om å revitalisere det gamle kjøpesenteret basert på forbruk, men som navnet tilsier vil vi skape det nye arbeidslivet tuftet på mer fremtidsrettet og bærekraftige premisser, påpeker Smelhus.

Kontraktsignering med WSP
Nylig signerte WSP leieavtale med Home Workspace. WSP er foreløpig ingen gigant på Innlandet og Hamar. I Norge derimot er de store, og i verden virkelig store.

– I denne sammenheng er det ikke størrelsen på selskapene som er det viktigste, det viktigste er deres felles interesser og forståelse av den tiden vi lever.

Både WSP og Home Workspace jobber begge med å løse ulike samfunnsutfordringer, og kjenner seg godt igjen i de utfordringer kommune Norge har frem mot lavutslippssamfunnet. Det er også mange av disse de vil bidra til å løse.

– Det er interessant å lese hvilken visjon og hovedmål kommunen har for de kommende årene, vi ser frem til å kunne bidra her lokalt og helt konkret på de ulike hovedmålene og med visjonen, bekrefter Karen Riddervold og Odd Thomas Olafsen i WSP.

WSP globalt
I WSP globalt er det gjennomført et større utviklingsprosjekt som har fått navnet «Future Ready».

–  For meg er det svært tilfredsstillende å se at disse analysene konkluderer med mange av de samme refleksjonene jeg hadde da vi etablerte Home Workspace i Oslo høsten 2018, sier Smelhus.

Noen av de viktigste temaene for WSP er samlokalisering på tvers av bransjer og fag, muligheten til å være i eget lokale eller i sosiale soner og i tillegg bærekraftigheten dette konseptet representerer. Videre mulighetene til kompetanseheving gjennom løpende prosjekter parallelt med en større prioritering av FOU og innovasjon, noe ofte Smelhus referer som «veikartet for smart omstilling» av det norske næringslivet. 

Fra hjemmekontor til Home Workspace
– Aktualisert gjennom koronakrisen vil vi nok se en annen form for organisering av arbeid, hvor det vil bli større aksept for å jobbe lokalt og kortreist. Home Workspace er jo nettopp utviklet for formålet, og legger derfor til rette for å jobbe digitalt gjennom gode muligheter for samhandling, videokonferanser, livestreaming, podcast og eventer for egenutvikling og inspirasjon, faglig og sosialt.

– I de store selskapene må arbeidsgiver legge til rette for å tiltrekke seg og beholde de beste talentene på tvers. Samarbeidsplassen skal stimulere medarbeidere annerledes enn å tilby lokaler tilpasset et callsenter. WSP har et strategisk satsningsområde rundt Mjøsa, og Ombruket representerer et fysisk sted hvor vi kan samles for å jobbe, samt for å dyrke fellesskapet på tvers av forretningsområder og organisasjonskart, forteller Smelhus.

Flere leietagere på vei inn på Ombruket
Han kan opplyse at det er flere spennende leietagere på vei inn til Ombruket, og at de ser frem til å presentere flere nærmere sommeren.

– Nå er første prioritet å ferdigstille de tilpasningene vi skal gjøre hos oss frem til WSP flytter inn 01.06.20, og samtidig må vi gradvis komme oss tilbake til våre kontorer etter at vi en periode har sittet på hjemmekontoret som så mange andre, avslutter Smelhus.