VVS Norge med driftsdirektør Vidar Skoglund (t.v) og administrerende direktør Thorbjørn Theie.

VVS Norge med overskudd i første fulle driftsår

Allerede etter det første fulle driftsåret kan medlemsbedriftene i VVS Norge vente seg utbytteutbetaling. – Vi har holdt god fart etter at vi varslet at vi «gikk i brudd» i en VVS-bransje som står overfor radikale endringer blant annet i kundeatferd, rammebetingelser i prosjektmarkedet og teknologibruk, sier administrerende direktør Thorbjørn Theie i VVS Norge.

0

Mot slutten av 2018 ble det kjent at Comfort-kjeden og Bademiljø samlet innkjøp og fellesfunksjoner i det felles eide VVS Norge. Målet var å styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft både mot privat- og proffmarkedet. Partnerskapet bærer frukter og allerede i 2019 – det første fulle driftsåret – leveres et overskudd som resulterer i en utbytteutbetaling på seks millioner kroner.

– Vi har holdt god fart etter at vi varslet at vi «gikk i brudd» i en VVS-bransje som står overfor radikale endringer blant annet i kundeatferd, rammebetingelser i prosjektmarkedet og teknologibruk. Det innebærer endringer som naturligvis oppleves som utfordrende for enkelte, men som vi, basert på erfaringer fra andre bransjer, er trygge på at vil styrke konkurransekraften til medlemsbedriftene, sier Thorbjørn Theie i en pressemelding mandag.

Han forteller videre:
– Konkurransesituasjonen har tilspisset seg betydelig de seneste årene, og vi forventer at dette vil fortsette. Å stå samlet om innkjøp og investeringer i kompetanse og teknologi er viktigere enn noen gang. Allerede har vi gjennomført en rekke investeringer i teknisk infrastruktur, innkjøpsrutiner og kompetanseprogram som vil gi gevinst på sikt. Samtidig med disse investeringene, har vi gjennom fjoråret lykkes med å bygge opp et overskudd vi kan dele med medlemsbedriftene. Det er vi tilfredse med og ser på som et bevis på at vi jobber riktig, sier han.

Omsetningen i VVS Norge konsern endte på 152,2 millioner kroner i 2019 og selskapet oppnådde et resultat før skatt på 6,6 millioner kroner. Med en bokført egenkapital på 178,8 millioner kroner har selskapet en solid balanse og står godt rustet for et år som vil preges av koronasituasjonen.

– Som resten av økonomien blir VVS-bransjen berørt av redusert etterspørsel som følge av smittebegrensende tiltak. Foreløpig ser vi hovedsak en forskyvning av planlagte aktiviteter i privat- og proffmarkedet. VVS Norge har en solid egenkapitalsituasjon som gir oss mulighet til å håndtere denne situasjonen på en god måte for medlemsbedriftene, sier Theie.

Fremover vil VVS Norge fortsette å utvikle kompetanseprogrammet VVS Norge Akademiet, som ble lansert i vinter. I tillegg investeres det i utviklingen av et datavarehus som vil forenkle uthenting av innsikt og analyser.

– Dette er investeringer som ytterligere vil profesjonalisere driften og rigge medlemsbedriftene for fremtiden. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å skaffe medlemsbedriftene de beste betingelsene på produkter og tjenester som er viktige i deres hverdag, og som vil bidra til å styrke konkurransekraften, sier Theie avslutningsvis i pressemeldingen..