Styreleder Tom Andersen i VVS Norge er godt fornøyd med hvordan selskapet har fulgt planen som ble lagt da selskapet ble etablert..

– VVS Norge holder farten etter å ha «gått i brudd»

– Ved lansering av VVS Norge brukte vi terminologien «å gå i brudd» som et bilde på hva vi har iverksatt med etableringen av VVS Norge. Vi har virkelig gått i brudd ved at vi har gjort noe annerledes enn hva denne bransjen har gjort tidligere, sier administrerende direktør Thorbjørn Theie i VVS Norge.

0

– Det å gjøre noe nytt, det å gjøre noe annerledes og det å tørre å utfordre, er vår strategi for å oppnå vår visjon om å være rørleggerens første valg, sier administrerende direktør Thorbjørn Theie i VVS Norge.

Han legger til at mye av 2019 gikk med til å planlegge og gjennomføre ulike prosjekter, der mange av disse lanseres i år.

– 2020 blir derfor et veldig spennende år for oss. Vi ser at det er mange aktører både innen VVS-bransjen, men også utenfor VVS-bransjen som følger med på det vi gjør. Noen oppfatter det vi gjør som negativt, mens andre oppfatter dette som veldig spennende. Spesielt aktører utenfor bransjen følger oss med interesse, dette har vi fått tilbakemelding på og det er inspirerende.

VVS Norge-styret er godt fornøyd med hvordan selskapet har fulgt planen som ble lagt da selskapet ble etablert.

– Til tross for investeringer i mange felles tiltak der gevinstene først blir realisert senere, slik som det nylig lanserte VVS Norge Akademiet, landet selskapet et positivt resultat i fjor. Det styrker soliditeten når medlemsbedriftene nå står i en ekstraordinær situasjon som følge av korona-viruset, sier styreleder Tom Andersen.

Styrelederen får nå med seg daglig leder og eier av Comfort Alta, Ruben Åsheim, inn i VVS Norge-styret. Han erstatter Bjørn Helen Mæland. Åsheim ble i 2017 kåret til Årets Comfortør og har i mange år vært representert i Comfortstyret , i tillegg til å være varamedlem i styret i VVS Norge.

– Jeg er ydmyk når det gjelder å påta med oppgaven som styremedlem, og håper jeg kan gi bidrag til alle eiere og medlemmer av VVS Norge. Comfort-kjeden har nå vært en del av VVS Norge i ett år, og vi ser positive effekter av å være en del av en større aktør som VVS Norge. Vi har fått til mye mer enn om vi hadde stått alene i Comfort, slik som eksempelvis etableringen av VVS Norge Akademiet, datavarehus og innkjøpsbetingelser, sier Ruben Åsheim.

Styreleder Tom Andersen er godt fornøyd med å få Åsheim med i styret.

– Med Ruben Åsheim inn i VVS Norge styret får vi en inn en svært dyktig bedriftsleder som i mange år har bidratt til utviklingen av Comfort-kjeden nasjonalt. På vegne av styret ønsker jeg også å takke Bjørg Helen Mæland for innsatsen i å etablere og posisjonere VVS Norge, sier Andersen.

Generalforsamlingen til VVS Norge er berammet til den 7. mai, men må i likhet med en rekke andre generalforsamlinger denne våren skje digitalt.