FLOW Trøndelag VVS er et resultat av fusjonen mellom VVS Fridén AS og Midt-Norge VVS AS i 2016. – Det var en vellykket fusjon, og nå begynner vi virkelig å høste av de grepene vi tok, samt etableringen av det teknisk tverrfaglige partnerskapet FLOW Group. Nå tilfredsstiller vi kravene til de profesjonelle kundene som ønsker ett kontaktpunkt for tekniske fag, sier fra venstre Jonny Bech, Greif Sæther, Ronny Johnsen, Fredrik Skogrand og Håvard Hildrum i FLOW Trøndelags VVS sin ledergruppe.

– Vi vokser sammen med våre kunder

Flow Trøndelag VVS står fjellstøtt i flere markeder:

0

– Vårt klare mål er å være en foretrukket samarbeidspartner innen VVS, klima og elektro i regionen og skape merverdi for våre samarbeidspartnere. På den måten vil vi vokse sammen med kundene, sier Greif Sæther, Håvard Hildrum, Ronny Johnsen, Fredrik Skogrand og Jonny Bech i FLOW Trøndelags VVS sin ledergruppe.

Flow Trøndelag VVS kan se tilbake på en bevisst, tverrfaglig satsing de siste årene, og står nå fjellstøtt med et bein i flere markeder i regionen.

– Målet har hele tiden vært å kunne ta hånd om byggeprosessen fra start til mål og på tvers av fag, forteller daglig leder Greif Sæther.

FLOW Trøndelag VVS sysselsetter nå om lag 50 ansatte og omsatte i fjor for rundt 100 millioner kroner.

Flere bein å stå på
De profesjonelle kundene ønsker trygghet og en enklere hverdag uten for mange å forholde seg til, samt at deres samarbeidspartnere er like kompetente som dem selv. Det har Flow Trøndelag VVS tatt på alvor, både gjennom interne grep og etableringen av det teknisk tverrfaglige partnerskapet FLOW Group – et svar på kravene de profesjonelle kundene har til en enklere hverdag, ett kontaktpunkt for tekniske fag, oppdatert kompetanse og systemer for prosjektgjennomføring, drift og ledelse.

– På den måten kan vi påta oss totalentrepriser og prosjektlederjobben for hele bygge- ombyggings- eller rehabiliteringsprosjektet. Vi samordner da arbeidene og framdriften på tvers av alle fagene og leverer et nøkkelferdig ferdig teknisk anlegg, det være seg klima, varme eller sanitæranlegg i bygg , forteller Jonny Bech og Håvard Hildrum, henholdsvis leder for prosjektavdelingen og salgs- og markedsansvarlig i selskapet.

– Vi ser en stadig økende etterspørsel av entreprenører og utbyggere som vil ha oss med i anbudskonkurransene. Det er et godt bevis på at de fleste er klar over oss og den tverrfaglige kompetansen vi representerer.

De har merket godt at kundene blir stadig mer profesjonelle. De forventer mer av en håndverker enn for 10 år siden, ikke minst innen dokumentasjon og digital kompetanse.

– Dette er en utvikling som bare vil forsterkes framover, derfor tror vi de små aktørene vil slite enda mer i årene som kommer.

Rør og ventilasjon under samme tak
Også i eget hus har FLOW Trøndelag VVS gjort en rekke grep på kort tid. Som en av svært få rørleggerbedrifter i Norge, har selskapet etablert egen ventilasjonsavdeling.

– Ja, normalt er det ventilasjonsbedrifter som kjøper opp rørleggerbedrifter.  Vi gjorde det på denne måten fordi rørentreprisene i prosjektene som oftest er større enn ventilasjon. Vi føler derfor at det er viktig at rør har mer kontroll på ventilasjon enn motsatt, sier Sæther.

Han minner om at når to separate selskaper har hånd om henholdsvis rør- og ventilasjonsarbeidene, er sannsynligheten stor for at de vil tenke løsninger som gagner egen økonomi i prosjektet framfor hva som er optimalt for den andre. Ved å tilby både rør og ventilasjon, kan de sikre gode løsninger for begge fagområdene i et prosjekt, eksempelvis sjakter, rørgjennomføringer , kanaler og aggregater etc.

– Jobben sklir langt lettere når samme firma har hånd om begge fagområdene og kan tenke helhetlig. På den måten gjør rør og ventilasjon hverandre gode, grensesnittet opphører og det blir mindre konflikter i prosjektet – til beste for oppdragsgiveren.

Egen klimaavdeling
For to år siden, etablerte de også egen klimaavdeling, som har vært en svært lønnsom tilvekst.

– Nå kan vi påta oss entrepriser innen både klima og rør i de samme prosjektene, sier avdelingsleder Ronny Johnsen for klima i selskapet.

Det som startet med et leilighetsprosjekt, har utviklet seg raskt til langt mer spesielle prosjekter innen næring og industri; som ventilasjonsanlegg, energisentraler, fjernvarme  og kjøleanlegg.

– Det gjør at vi nå har spredd oss over et større marked enn tidligere og samarbeider med de fleste entreprenører i regionen og blir ofte invitert eksklusivt inn, sier han.

Drift og vedlikehold
Drift- og vedlikeholdsavdelingen har forsterket seg vesentlig de siste årene, og er i ferd med å endre fokus fra de tradisjonelle serviceoppdragene for små snekkerbedrifter til større vedlikeholdsprosjekter for eiendomsbesittere.

– Ja, nå ser vi i langt større grad mot B2B-kunder, og har hatt oppdrag som har strukket seg over flere måneder og med budsjetter på over millionen. Vårt klare mål er å bygge oss opp ytterligere ved å serve det profesjonelle byggmarkedet, hvor vi kan påta oss både vedlikehold og ombygging av bygningsmasse. Det er vi aktivt ute i markedet for å selge inn, sier leder for avdelingen, Fredrik Skogrand.

– I tillegg ønsker vi serviceavtaler på de prosjektene vi gjennomfører.

Skal vokse videre
Selskapet har en klar målsetting om ytterligere vekst i årene framover,

og er langt mer aktive ute i markedet for å synliggjøre seg enn før.

– Vi sitter ikke lenger inne og venter på ordrer. Det skaper økt synlighet og bedre kommunikasjon med kundene, når vi er aktive ute, sier Hildrum.

En strategi som har gitt gode resultater på flere områder. Ettermarkedet er ett av dem.

– Da vi overleverte et prosjekt før, håpet vi at vi ikke hørte noe mer fra dem. Nå er vi med helt til garantien har gått ut og helst også videre. Ettermarkedet er blitt viktig for oss.

Også innenfor rammeavtaler er selskapet på god vei, selv om det er et langt lerret å bleke.

– Det handler om å være tålmodig og jobbe bevisst mot målet. Nå begynner kundene for alvor å komme også innenfor dette området, sier Skogrand.

Steg for steg
Daglig leder Greif Sæther påpeker samtidig at det handler om å ta steg for steg for å unngå for store voksesmerter, og at det aller viktigste er å ta vare på de kundene de har.

– Vi skal levere topp kvalitet, slik at vi utgjør en verdi for dem. Det gjør det enklere å bli foretrukket også i neste prosjekt, samt at vi kan vokse med våre kunder.

Han trekker fram en av deres største oppdragsgivere,  Ruta Entreprenør, som et godt eksempel nettopp på det.

– Vi ble kåret til ”Årets underleverandør 2019” av Ruta, som vi unektelig er litt stolte av. Det er tydelig at vi har gjort mye riktig, og som viser at vi kan slåss mot langt større aktører i denne regionen. Det gjør at vi forhåpentligvis kan bli en naturlig del av deres vekst.

ISO 9001 innarbeidet i rutinene
FLOW Trøndelag var tidlig ute med å innarbeide standarden ISO 9001 i de daglige rutene. ISO 9001-2015 gir oppskriften på hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene forventer. Standarden sier noe om hvordan man skal lede prosesser og blir mer effektiv i det man driver med. Et svært vellykket trekk, forteller Sæther.

Han sier også at resertifiseringen i desember ble gjennomført uten avvik.

– I stedet for å satse på miljøsertifisering og miljøfyrtårn, i likhet med mange andre bedrifter, siktet vi høyere. Derfor er vi i gang med ISO 14001. Vi ønsket mer enn en diplom på veggen. Med ISO 14001 forteller vi tydelig hva vi ønsker å stå for. Dette er en viktig kontrollfunksjon i forhold til hva kunden forventer og hva vi leverer.

– Alt handler om kvalitet. Det holder ikke å lage flotte brosjyrer og holde festtaler. Det er det du leverer i praksis som teller. Og når du leverer godt, blir du gjerne med videre.

Et annet, viktig fokus for selskapet, er å jobbe smart.

– Derfor jobber vi kontinuerlig med å finne løsninger som kan gjenbrukes for å øke effektiviteten. Vi skal ikke behøve å finne nye løsninger for hvert bygg vi begynner på, men har en standardisert måte å gjøre ting på og tenke på. Vi ønsker derfor faste, gode samarbeidspartnere, faste produkter og kjente løsninger vi vet fungerer, understreker Bech.

Tre selvstendige selskap
Nylig ble FLOW Trøndelags VVS sitt søsterselskap FLOW Elektro Midt-Norge etablert. Dette er en er totalleverandør av elektrotjenester i Trøndelag og vil være en naturlig samarbeidspartner ved levering av rør, klima, elektro og automasjon i en komplett totaltekniske løsning.

Planen på sikt, er at også klimaavdelingen til Flow Trøndelag VVS skal skilles ut i et eget aksjeselskap, slik at det blir tre separate enheter i Flow-gruppen i regionen.

– Når kunden ønsker totalentreprise, skal vi selvsagt levere det gjennom våre selskaper. Men vi skal fortsatt samarbeide med eksterne ventilasjonsbedrifter og elektrobedrifter, understreker Sæther.

Han trekker fram lokalt eierskap og sterk lokal forankring som svært avgjørende for at de har lykkes i et tøft marked.

– Vi bestemmer her hva vi gjør i lokalmarkedet, beslutningene kommer ikke fra et regionkontor eller et hovedkontor et annet sted i landet. Det er vi som føler på marked hver dag og vet best hva som fungerer. på det området har vi en stor fordel i forhold til mange av våre konkurrenter. Det holder ikke med logo, det er menneskene og handlingene som avgjør.

– Her skapes det tette relasjoner mellom mennesker som har direkte kontakt. Det gir god kommunikasjon og kjappe beslutningsveier. Vi er til stede 24/7, som gjør at kunden alltid skal føle seg privilegert og ivaretatt hos oss, sier en samlet og  engasjert ledergruppe i Flow Trøndelag VVS avslutningsvis til VVSforum.