Teknisk sjef Odd Hatløy (t.v.) og adm. dir. Reidar Mjelde.

Vil ha innkjøpsveileder

Deltrian Norge ut mot filterfusket - støtter Camfil og Interfil

0

Deltrian Norge mener det må tas grep i kampen mot filterfusk og støtter fullt ut Camfil og Interfil som vil ha slutt på systematisk juks i ventilasjonsbransjen.

Les også: – Vi kan ikke sitte å se på dette lenger og vil nå kontakte KOFA

Les også: Useriøse aktører vinner anbudene på ventilasjonsfiltre

Administrerende direktør Reidar Mjelde i Deltrian Norge AS.

– I likhet med Camfil og Interfil, mener vi noe må gjøres nå. Dette er alvorlig. Filterfusk skader bransjens omdømme, byggherren risikerer å kjøpe katta i sekken og i ytterste konsekvens kan det gi et dårlig inneklima som går på helsa løs, sier administrerende direktør Reidar Mjelde i Deltrian Norge AS.

Innkjøpsveileder
– Det er komplisert og kunnskapskrevende å vite hva man skal bestille for et best mulig inneklima, samt å sjekke at man faktisk får det man har bestilt. Vi tror en god innkjøpsveileder for det offentlige, kan være et godt grep. Innkjøpere i kommuner og fylkeskommuner har ikke ventilasjonsfilter som sitt hovedområde eller hovedinteresse. Snarere tvert imot, sier Mjelde.

Han mener en innkjøpsveileder bør informere om kritiske verdier i produktet som det det må tas hensyn til i et anbud.

– Vi ser ofte dårlig spesifiserte anbud, der pris er altoverskyggende, mens det som er kritisk for totalresultat som energiforbruk, starttrykkfall, støvlagringsevne etc., ikke vies oppmerksomhet, sier Mjelde som mener en innkjøpsveileder bør være en bransjesak, og noe de store aktørene går sammen om.

Felles kamp
Mjelde reagerer sterkt på filterfusket som Camfil og Interfil har avdekket, og som først ble omtalt i Norsk VVS, og nå senest i VVSforum. Han berømmer sine konkurrenter for å ha tatt tak i problemet, og mener det nå er viktig at seriøse aktører maner til felles kamp.

– Dårlige produkter er selvsagt uheldig. Enda verre er det om bransjen stemples som juksere og svindlere, og at kundene ikke kan stole på at de får kvalitet når de bestiller kvalitet. Det er uholdbart, sier Mjelde.

– Jeg tror det er viktig å ta grep umiddelbart og vise at vi vil og skal rydde opp. Det handler om tillit og troverdighet, sier Reidar Mjelde i Deltrian Norge.