- Det har vært viktig for oss å få på plass vår nye strategiske plattform og våre helhetlige baderomspakker. Denne plattformen og de helhetlige baderomspakkene vil kunne føre til betydelig effektiviseringer i bransjen, men også forenkle prosessen for forbrukeren betydelig, sier administrerende direktør Stein Viggo Karlsen.

VikingBad er blitt en totalleverandør av synlige baderomsprodukter

kartlagt markedet

0

VikingBad AS har tatt steget fra å være en tilbyder av sanitærprodukter til å bli en totalleverandør av synlige produkter til baderom.

– Gjennom helhetlige baderomspakker satt sammen av funksjonelle og monteringsvennlige kvalitetsprodukter, gjør vi våre kunder, fagmannen betydelig mer effektive og mer lønnsomme. Samtidig gjør vi det lettere for forbrukeren å finne drømmebadet, sier administrerende direktør Stein Viggo Karlsen til VVSforum.

Dybdeintervjuer
Selskapet, med base i Grimstad, har de siste to årene jobbet intenst og bevisst for å skaffe seg så mye innsikt som mulig om bransjen og markedet, blant annet gjennom et stort antall dybdeintervjuer med forbrukere og flere kvantitative spørreundersøkelser. Undersøkelsene har i hovedsak blitt rettet forbrukeren, men det har også blitt foretatt flere undersøkelser som er rettet mot forhandlerleddet og flere deler av verdikjeden.

– Denne kunnskapen har gitt oss en stor innsikt som vi har begynt å forvalte i 2019. Et år som ga oss en vekst på 20 prosent – det vil si en omsetningsøkning på i underkant av 40 millioner kroner.

Hva er det forbrukerne har gitt tilbakemeldinger om? 

– En hyppig tilbakemelding, er at det oppleves komplisert når man skal pusse opp eller bygge nytt bad. Mange forteller at de ikke alltid har like stor tillit til fagfolkene, at det er litt vanskelig å orientere seg i forhold til hvem de skal kontakte først og hva sluttsummen vil bli.

– Ofte begynner de å surfe på nett og finner inspirasjon der. Det gir dem motivasjon til å starte prosessen og kontakter rørlegger. Når de går inn til fagmann har de med andre ord en viss motivasjon og en rekke spørsmål de ønsker å få svar på. Det som er problemet, er at mange ofte har enda flere spørsmål og mindre motivasjon når de kommer ut av butikken/rørleggerbrdriften. Denne innsikten er det viktig å ta på alvor, det vil si at bransjen har en stor jobb å gjøre. Derfor har vi tatt tak i dette, slik at fagmannen – rørleggeren – nå har anledning til å selge inn en mer helhetlig løsning til forbrukeren. Dette forenkler og effektiviserer alle prosesser betydelig fra en forbruker begynner å drømme om nytt bad og fram til det er i daglig bruk.

Direkte til fagmannen
VikingBad sine kunder består utelukkende av håndverkere; fagmannen. Det vil si at de leverer direkte til rørleggerkjedene og til frittstående rørleggerbedrifter i Norge.

– Det er forbrukeren, sluttkunden som er det viktigste leddet for alle i næringskjeden, derfor må vi alltid tenke utenfra og inn i våre strategier. Selv om vi selger varene utelukkende til fagmannen, er jo også de – som oss – til for de som bruker produktene, minner han om.

Karlsen påpeker at forbrukeren i realiteten kun er ute etter ett produkt når de skal rehabilitere eller bygge nytt bad.

– Det produktet heter verken dusjkabinett, toalett eller baderomsmøbel. Produktet heter baderom, og forbrukeren ønsker ikke å måtte velge blant 16 ulike servanter, ni ulike møbler, 13 ulike toaletter osv. som gjør dem mer usikre i forhold til sluttproduktet.

– Derfor har vi som de første i bransjen satt sammen 6 komplette bad inkludert fliser med ulike stiler og størrelser, basert på samarbeid med flere fagfolk („interiørarkitet og trendekspert“) og vår kunnskap om hva markedet ønsker. Om ønskelig, kan forbrukeren selvsagt med enkle grep gjøre mindre tilpassninger for å få sitt særpreg.

– Når forbrukeren blir eksponert for slike enkle valg, blir prosessen langt mer interessant og ukomplisert, og han eller hun kan raskt orientere seg mot hvordan sluttresultatet vil se ut.

Kjøps- og salgsvennlig
– Dette er en stor fordel og langt mer kjøpsvennlig tankegang enn vi har sett i bransjen til nå. Og så lenge noe er kjøpsvennlig, vil det også være salgsvennlig. Det vil si at det vil forenkle prosessen veldig for de som selger. Butikkene/bedriftene slipper også å bruke masse tid  og ressurser på å regne tilbud for hvert enkelt salg.  Det er mye enklere å eksponere forbrukeren for et komplett sluttprodukt som er ferdig priset på forhånd.

I tillegg gjøres en rekke tiltak som effektiviserer denne prosessen mellom VikingBad, rørlegger og forbruker.

– Det vil si at alt av logistikk, flyt av dokumentasjon osv skal gå sømløst og strømlinjeformet. Dermed vil våre kunder både spare mye tid i kjøps/salgsprosessen og på logistikk. Hos oss får de en samlet levering og én ordre, én faktura og én part å forholde seg til når det gjelder service og oppfølging. Vi snakker med andre ord om økt effektivisering i alle ledd.

– Et slikt konsept gir rom for å kunne gi enda mer konkurransedyktige priser ut fra fagmannen, samtidig som at det er mulig å ha gode og forsvarlige marginer.

Stort fokus på kvalitet 
Karlsen forteller at VikingBad gjør en omfattende jobb for å sikre at produktene de tilbyr holder høy kvalitet og er i henhold til gjeldende forskrifter og kravspesifikasjoner.

– I tillegg krever vi at produktene skal være monteringsvennlig. Det stilles det lite krav om i de formelle standardene, men som vi er veldig opptatt av da det handler om å effektivisere hverdagen til fagmannen.

– Det vil alltid være en balansegang mellom kvalitet og pris, men kvalitet og funksjonalitet er utrolig viktig for oss i tillegg til design og monteringsvennlighet for fagmannen.

Han understreker at de gjør en grundig jobb før produktene settes i produksjon, samt under og etter produksjonen for å kunne ha full kontroll.

– Vi har også tracking på alle varer, slik at vi kan spore dem tilbake til når de ble produsert. Slik vår kvalitetskontroll er lagt opp vil eventuelle feil og svakheter oppdages raskt, og man kan tidlig gjøre nødvendige tiltak. Tiltakene man gjør trenger ikke være knyttet til feil på selve produktet, men kan være noe som vil forenkle hverdagen til fagmannen, igjennom forenklet montering. Videre har vi løftet vår produktutvikling betydelig den senere tid, hvor vi har egne ansatte som tegner, designer produktene. Vi har også igangsatt arbeid med patentering av noen av våre nye løsninger.

Prosjektmarkedet
– Jobber dere i prosjektmarkedet? 

– Definitivt! Våre produkter og løsninger er lønnsomme også for aktører i prosjektmarkedet, som vi har stort fokus på. I stedet for å bruke mange ulike leverandører for å sette sammen et bad – og gjerne med leveranser spredt over mange leveringer, brukes mye tid og ressurser unødvendig. Vi kan effektivisere dette betydelig med ett tilbud, en leveranse, en ordre, en faktura og én å forholde seg til i forhold til service og oppfølging. I tillegg til at også kundene her kan nyte godt av gode digitale løsninger som sikrer god flyt i kommunikasjon og dokumentasjon. Vi vil i tiden framover vektlegge arbeid i prosjektmarkedet betydelig.

– Hvordan vil dere markedsføre dere som en totalleverandør?

– Det gjør vi best ved å sørge for at vi er den mest innovative og mest lønnsomme leverandøren å samarbeide med for rørleggeren. Det er de vi skal legge til rette for, bygge opp og styrke. Vi har allerede fått masse positive tilbakemeldinger på at dette fungerer meget godt i praksis.

– I tillegg vil vi markedsføre oss i de tradisjonelle kanalene det er relevant å være i – samt at vi vil være godt synlige under VVS-dagene 2020.

En bransje i endring
VVS-bransjen har lenge vært i endring, som blant annet har ført til sammenslåinger og konsolideringer – ikke minst gjennom etableringen av VVS Norden og VVS Norge.

Mener du dette er veien å gå?

– Det viktigeste for bransjen uansett hvordan man opererer er å strukturere og effektivisere, og den veien skape større kostnadskutt, økt konkurransekraft og mer lønnsomhet. Når det gjelder sammenslåinger, så mener jeg at så lenge man oppnår betydelig synnergier som gir bedre struktur, effektivisering og kostnadskutt, så er det en god ting.

En annen interessant bit er hvorvidt det strategisk innkjøpet vektlegger det helhetlige bildet og ikke bare et prispunkt og bonus. Det er mange faktorer man må vektlegge når det gjelder prising av produkter og hvordan man beregner lønnsomhet for fagmannen ved salg av det enkelte produkt. VikingBad arbeider kontinuerlig for å bidra til at fagmanen skal kunne oppnå sterk og økt konkurransekraft og samtidig styrke sin lønnsomhet igjennom flere tiltak, og nå spesielt igjennom det helhetlige konseptet.

Spennende 2020 
Med vår nye strategiske plattform, går VikingBad et spennende 2020 og kommende år i møte.

– Vi har, som vi alltid har hatt, stor tro på framtiden. Vi har tro på at fagmannen kan posisjonere seg på en betydelig bedre måte enn i dag. Det gir stor makt å være fagmann og kunne tilby høyt håndverksmessig og faglig kvalitetsarbeid. Det ønsker vi å støtte oppunder. Derfor ser vi veldig positivt på videreutviklingen av samarbeidet med rørleggerfagmannen.