– VikingBad solgte seg ut av Revita etter påtrykk fra bransjen

Emil Eike, tidligere daglig leder i Revita AS:

0

– Etter påtrykk fra aktører i bransjen solgte VikingBad Holding, som også eier VikingBad AS seg ut av Revita i 2019, samtidig som VikingBad Holding trakk seg ut av selskapets styre. Det opplyser Emil Eike, som satt som daglig leder for det konkursrammede selskapet Revita, til VVSforum.

Les også: Baderomsentreprenøren Revita er konkurs

Etter det vi kjenner til,  var det mange utførende aktører i rørleggerbransjen som mislikte sterkt at eierne bak VikingBad var sentrale aktører til opprettelsen av baderomsentreprenøren Revita. Årsaken til murringen, var at Revita i realiteten var en konkurrent til VikingBads kunder.

Eike presiserer at VikingBad AS ikke har hatt noe med den daglige driften å gjøre, verken ved oppstart eller underveis. VikingBad AS har kun vært en leverandør til Revita AS, sier han, og påpeker at det var det en tung avgjørelse å begjære oppbud for et så fremtidsrettet konsept som det Revita stod for.

Som VVSforum tidligere har omtalt, kunne vi lese følgende om bakgrunnen for opprettelsen av selskapet:

«Revita ble etablert for å gjøre det mye enklere å pusse opp badet, og vi brukte lang tid på å forstå hva folk er opptatt av når det kommer til badene sine, hvorfor så mange har negative erfaringer og hvilke forventninger de har til oppussingsprosessen.»

De fristet med komplette baderomsstiler utviklet i samarbeid med noen av landets beste interiørarkitekter, to ukers leveringstid, 10 års tetthetsgaranti og prisavslag om det mot formodning skulle oppstå forsinkelser.

Syke håndverkere
Midt i mars tok styret en beslutning om å foreta en kontrollert nedstenging og pause i aktivitetene da halvparten av håndverkerne ble alvorlig syke, opplyser Eike.

– Alle kunder og øvrige relasjoner ble informert om at pågående prosjekter ville bli ferdigstilt, og at nye ikke ville startes opp før Covid-19 pandemien var på retur eller under kontroll. Det var viktig for Revita at kundene som hadde pågående prosjekter ikke skulle bli skadelidende med halvferdige bad dersom pandemien skulle fortsette å utvikle seg negativt.

– Samtidig har det vært helt sentralt for styret å ta sitt smittevernansvar på alvor. Selskapet hadde på det tidspunktet en ordreinngang som tilsvarte god drift frem til sommeren. Han forteller at selskapet i 2019 hadde en negativ egenkapital, men denne var i vesentlig grad dekket inn med ansvarlig lånekapital fra eierne pr 31.12.2019.

– Årsaken til underbalansen i 2019 var i hovedsak det året hvor konseptet og den praktiske implementeringen av dette ble gjennomført i stor skala og med samsvarende kostnadsøkning. Selskapet fikk en betydelig vekst, men ikke uten store voksesmerter, inntil konsept og organisasjon praktisk sett satte seg bedre mot slutten av året og i starten av 2020.

Bedre resultater
Da selskapet tok ytterligere planlagte grep tidlig i 2020, viste det seg raskt at resultatene også forbedret seg.

– Resultatet for de første månedene inklusiv inngåtte avtaler for mars, april og mai viste samlet overskudd og en svært positiv trend – herunder ytterligere økende omsetning sammenlignet med 2019. Basert på den driften man hadde i mars, så var også den finansielle- og likviditetssituasjonen under kontroll.

Da Covid-19 situasjonen oppstod tok selskapet grep og reduserte kostnadene, forteller han.

– For å kunne stå igjennom krisen, i realiteten uten inntekter, så var selskapet avhengig av å benytte seg av de statlige støtteordningene, primært det statsgaranterte likviditetslånet. Etter selskapets oppfatning var denne ordningen nettopp designet for et selskap som Revita, og ville gitt den nødvendige finansieringen og pusterommet inntil markedet åpnet seg opp igjen.

Selskapet opplevde imidlertid at deres bankforbindelse ikke ønsket å bidra med nødvendig likviditetslån. Konsekvensen av dette var at selskapet ikke så andre muligheter enn å melde oppbud.

– Av en bruttogjeld på 8,6 millioner kroner, utgjør i hovedsak gjeld til tidligere eiere nærmere 60 %. Gjeld til leverandører er på under 20 %.

– Hadde stort potensial
Etter eiernes oppfatning var det sterkt beklagelig og trist at et konsept som virkelig kunne gitt bransjen som sådan en revitalisering og banet veien for vesentlige mer effektive metoder for renovasjon av bad, ikke fikk vist sitt fulle potensiale.

– Konseptet som er bygget på betydelig kundeinnsikt har gjennom den hurtige veksten demonstrert sitt markedspotensial.

Eike påpeker også at alle ansatte, som suksessivt ble permittert da Covid-19 inntraff, blir ivaretatt igjennom lønnsgarantiordningen.